Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – konsultacje publiczne

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – konsultacje publiczne fotolia.pl

Jak zauważył resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, w Polsce w ostatniej dekadzie obserwuje się częstsze występowanie problemu suszy. Scenariusze zmian klimatu wskazują na pogłębienie się skali zjawiska oraz coraz dłuższych okresów jego trwania w ciągu roku, w szczególności w pasie środkowej Polski.

Mając powyższe na uwadze Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało po raz pierwszy projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), który następnie minister właściwy do spraw gospodarki wodnej kieruje do konsultacji społecznych zgodnie z art. 185 ust. 3 Prawa wodnego – co właśnie nastąpiło.

Zadanie planu

Rolą planu przeciwdziałania skutkom suszy jest wskazanie działań, które ograniczą negatywny wpływ tego zjawiska na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Jego celem jest zapewnienie odpowiedniej ilości wód, co najmniej dobrej jakości, użytecznych dla społeczeństwa, środowiska i wszystkich sektorów gospodarki narodowej. PPSS zawiera analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycję budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, propozycję niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, a także katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. PPSS wraz z planami gospodarowania wodami, planami zarządzania ryzykiem powodziowym oraz utrzymania wód, ma się przyczynić do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Źródłem finansowania projektu jest: II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (środki Funduszu Spójności).

Szczegóły prac i konsultacji

Prace nad planem zostaną sfinalizowane do końca 2020 r., a następnie dokument zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Pisemne uwagi na temat konsultowanego projektu można składać od 15 sierpnia 2019 do 15 lutego 2020 r.:

  • drogą elektroniczną na podany adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego na stronie www.stopsuszy.pl,
  • drogą pocztową, na adres MGMiŻŚ z dopiskiem „konsultacje społeczne DGWiŻŚ":

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12,
00-400 Warszawa

  • osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia programu tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
  • osobiście, w formie pisemnej za pomocą formularza do zgłaszania uwag, podczas 15 spotkań konsultacyjnych, których dokładne miejsca i terminy spotkań dostępne są na stronie www.stopsuszy.pl

Projekt planu można znaleźć tutaj.

Źródło: www.gov.pl/gospodarkamorska/

Wt., 20 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel