Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych

Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych fotolia.pl

Rozpoczęto nabór wniosków do Poddziałania 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych, Programu Innowacyjna Gospodarka.

W terminie do 31 października 2011 r. Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki - będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach w/w Poddziałania Programu Innowacyjna Gospodarka.

Szczegółowa procedura dotycząca oceny projektów została opisana w dokumencie Regulamin konkursu na wybór projektów w ramach Poddziałania 6.2.2 PO IG oraz Regulamin pracy Komisji Konkursowej ds. oceny projektów w ramach Poddziałania 6.2.2 PO IG dostępnych na stronie Ministerstwa Gospodarki

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.2.2 mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • związki jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • porozumienia jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie będzie udzielane na projekty dotyczące działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych o łącznej pow. co najmniej 15 ha (w zależności od zapotrzebowania):

 • opracowania dot. koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej, analizę kosztową uzbrojenia;
 • opracowania dot. kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenia warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych;
 • opracowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych;
 • opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji;
 • opracowanie harmonogramów procesu inwestycyjnego;
 • dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną związaną z uzbrojeniem terenu pod inwestycje;
 • analizy formalno-prawne nieruchomości;
 • analizy kosztowe makroniwelacji;
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko naturalne;
 • projekty doradczo-promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów przekazywany Beneficjentowi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Sob., 8 Prn. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka