Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zarząd ZPP w sprawie ograniczania zadłużenia sektora finansów publicznych

Zarząd ZPP w sprawie ograniczania zadłużenia sektora finansów publicznych fotolia.pl

Podczas posiedzenia w dniu 17 lutego, w Pruszkowie, Zarząd ZPP przyjął stanowisko w sprawie ograniczania zadłużenia sektora finansów publicznych. Poniżej jego treść.

"Związek Powiatów Polskich z niepokojem obserwuje działania Ministerstwa Finansów mające na celu zmniejszyć skalę zadłużenia sektora finansów publicznych poprzez narzucenie restrykcyjnych ograniczeń na jednostki samorządu terytorialnego.

Naszym zdaniem, wprowadzanie jakichkolwiek istotniejszych zmian wymaga dużej ostrożności i dogłębnej analizy skutków społecznych i ekonomicznych, czego najwyraźniej brakuje w obecnych propozycjach resortu finansów.

Godzi się zatem przypomnieć następujące istotne okoliczności:

  • zadłużenie samorządów terytorialnych jest jedynie niewielką częścią zadłużenia całego sektora finansów publicznych. Podejmowane reformy powinny być zatem skierowane przede wszystkim do całego sektora finansów publicznych;
  • całość długu jednostek samorządu terytorialnego ma charakter inwestycyjny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami samorząd terytorialny – w odróżnieniu od budżetu państwa – nie może zaciągać długoterminowych kredytów na wydatki bieżące. Ograniczenie możliwości inwestowania przez jednostki samorządu terytorialnego przełoży się zatem bezpośrednio na obniżenie rozwoju społeczno – gospodarczego, tym bardziej, że zazwyczaj zaciągnięte kredyty są przeznaczone jedynie na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

W związku z powyższym Zarząd Związku Powiatów Polskich:

  • sprzeciwia się propozycjom ograniczania deficytu sektora samorządowego do poziomu pozbawiającego gminy, powiaty i województwa możliwości budowy rozwoju społeczno – gospodarczego;
  • postuluje powrót do dyskusji nt. dopuszczalnych limitów zadłużenia. Regulacja nowej ustawy o finansach publicznych sformułowana była w zupełnie innych warunkach makroekonomicznych i zastosowanie jej w dniu dzisiejszym będzie musiało doprowadzić do znaczącego obniżenia wielkości inwestycji – ze wszystkimi negatywnymi skutkami takiej decyzji. Wobec powyższego, za niezbędne minimum uważamy odroczenie terminu obligatoryjnego wejścia w życie nowych limitów do roku 2020, z pozostawieniem możliwości fakultatywnego wyboru nowego sposobu liczenia limitów zadłużenia przez zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego;
  • uważa, że przy naliczaniu wysokości deficytu i zadłużenia, nie powinny być uwzględniane nakłady na realizację projektów dofinansowanych z środków unijnych i obciążenia jednostek samorządu terytorialnego, będącego konsekwencja przekształceń formy organizacyjno – prawnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  • oczekuje szybkiego i jednoznacznego rozstrzygnięcia co do dopuszczalnego poziomu zadłużenia i deficytu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przewidziane regulacje mają bowiem wpływ na sposób zarządzania już w chwili obecnej, a stan przejściowy opóźnia decyzje w sprawach strategicznych dla rozwoju gmin, powiatów i województw."
Niedz., 20 Lt. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: