Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Są pieniądze na rozwój usług elektronicznych w administracji

Są pieniądze na rozwój usług elektronicznych w administracji fotolia.pl

W terminie od 22 listopada do 6 grudnia br. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 - typ projektu 2: Rozwój usług elektronicznych w administracji.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • administracja rządowa: w zakresie projektów o zasięgu wyłącznie regionalnym;
 • partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące rozwoju usług elektronicznych w administracji na terenie województwa podlaskiego w zakresie obejmującym w szczególności:

 1. aktualizację i integrowanie katalogu świadczonych e-usług – w tym elektronizację nowych usług, bądź poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług; zapewnienie integracji świadczonych e-usług z usługami dostępnymi poprzez platformę ePUAP; przygotowanie wzorów dokumentów i formularzy elektronicznych;
 2. promocję e-usług administracji publicznej (tylko jako element projektu);
 3. udostępnienie zasobów rejestrów publicznych innym podmiotom publicznym oraz klientom administracji na drodze elektronicznej; w tym w zakresie informacji przestrzennej i publicznych rejestrów geodezyjnych;
 4. zakup i wdrożenie aplikacji/oprogramowania zapewniającego elektroniczną dostępność urzędu i jego usług dla osób z niepełnosprawnością oraz społeczności mniejszościowych jako jeden z elementów projektu a) – c).
 5. rozwój niezbędnej infrastruktury informatycznej w administracji jako jeden z elementów projektu a) – c), w tym w szczególności zakup, wdrożenie i rozbudowę aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych, np.: aplikacji i systemów mających na celu:
  • informatyzację usług i procedur wewnętrznych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przetwarzania danych osobowych,
  • elektroniczne zarządzanie zasobami, dokumentami i rejestrami publicznymi.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 10 000 000,00 PLN

Więcej informacji tutaj

Źródło: Serwis RP Województwa Podlaskiego

Czw., 17 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba