Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie niskoemisyjnego transportu miejskiego

Wsparcie niskoemisyjnego transportu miejskiego fotolia.pl

20 maja br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami (np. zarządcami infrastruktury kolejowej, PKS) oraz związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Wsparciem w ramach przedmiotowego konkursu zostanie objęta infrastruktura transportu publicznego (niskoemisyjny transport miejski), w tym m.in.:

  • Budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego (np. park&ride, budowa buspasów oraz zintegrowanych przystanków przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami transportu, sygnalizacja wzbudzana, drogi rowerowe);
  • Zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru wraz z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą towarzyszącą;
  • Wymiana oświetlenia na energooszczędne;
  • Wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem jako element uzupełniający projektu;
  • Działania informacyjne promujące transport zbiorowy jako element uzupełniający projektów.

Preferencje:

  • w miastach posiadających transport szynowy (tramwaje) preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego;
  • w przypadku, gdy z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu autobusów, finansowane będą projekty z zakresu transportu publicznego niskoemisyjnego i bezemisyjnego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE), w tym niezbędnej dla tego transportu infrastruktury;
  • preferowane będą projekty z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego funkcjonujących na terenach miejskich i podmiejskich.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowanych. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 15 109 117,96 złotych.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Czw., 28 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba