Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie inwestycji związanych z ochroną i zwiększaniem różnorodności biologicznej, ochroną przyrody i zieloną infrastrukturą

Wsparcie inwestycji związanych z ochroną i zwiększaniem różnorodności biologicznej, ochroną przyrody i zieloną infrastrukturą fotolia.pl

Od 10 maja do 7 czerwca br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra.

Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację poniższych projektów:

W ramach typu I Udostępnianie zasobów przyrodniczych będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

  • inwestycje w stawy widokowe, tereny wypoczynkowe oraz ścieżki dydaktyczne,
  • wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, z położeniem szczególnego nacisku na aspekt ochrony przyrody,
  • tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich oraz pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, inwestycje w banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, eko-parki,
  • wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez zachowanie równowagi pomiędzy zasobami naturalnymi a regionalną ofertą turystyczno-wypoczynkową oraz rekreacyjną.

W ramach typu II Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

  • zadania związane z zachowaniem siedlisk i gatunków oraz odtwarzanie ich tam, gdzie zostały zdegradowane,
  • ochronę in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000),
  • ochronę i przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków,
  • nowoczesne programy edukacyjne.

Niedopuszczalne będzie realizowanie projektów typu I w połączeniu z działaniami wpisującymi się w typ II projektów.

W ramach typu III Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych, w celu zapewnienia kompleksowości prowadzonych działań oprócz inwestycji w infrastrukturę do dofinansowania kwalifikują się również działania informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska.
Realizacja projektów typu III dopuszczalna będzie wyłącznie w połączeniu z projektami typu I lub II.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 4 800 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (480 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego

Czw., 29 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba