Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kujawsko-pomorskie. Inwestycje w zakresie rehabilitacji leczniczej– szpitale powiatowe

Kujawsko-pomorskie. Inwestycje w zakresie rehabilitacji leczniczej– szpitale powiatowe fotolia.pl

Pod koniec kwietnia br. rusza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie rehabilitacji leczniczej – szpitale powiatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Regionalny podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego ogólnego (tj. na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia) – szpital powiatowy będący: samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej lub przedsiębiorstwem.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

  1. Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.
  2. Wyposażenie w sprzęt medyczny.

W ramach konkursu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dopuszcza możliwość łączenia typów projektów, o których mowa w punkcie 1 i 2. Ponadto, ocenie w ramach kryterium podlega, czy inwestycje i zakupy realizowane przez podmioty dotyczą udzielania świadczeń zdrowotnych, w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej i ortopedii:

  • dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;
  • ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, wynikające z przeprowadzonej diagnozy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej oraz zidentyfikowanych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowanych.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czw., 1 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba