Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ochrona środowiska w 2023 r. – dane GUS

Ochrona środowiska w 2023 r. – dane GUS fotolia.pl

Główny Urząd Statystyczny przedstawił informację sygnalną dotyczącą ochrony środowiska w Polsce w poprzednim roku. Dane są dosyć optymistyczne.

W 2023 r. odnotowano spadek poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności (o ok. 12%) oraz ilości wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych w porównaniu do roku poprzedniego (o ok. 13%). Nastąpiła redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza o ok. 21% oraz gazowych o ponad 15%. Zmniejszyła się o ok. 4% ogólna ilość wytworzonych odpadów, w tym spadek ilości odpadów przemysłowych o ok. 5% - takie dane przedstawił GUS w swoim opracowaniu.

W zakresie wykorzystania wody, ciekawym faktem jest, że spadła liczba oczyszczalni komunalnych. Z 3260 w 2022 r. w 2023 r. funkcjonowały 3249. W 2023 r. odnotowano także spadek liczby oczyszczalni przemysłowych (z 854 w 2022 r. do 841 w 2023 r.). Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w 2023 r. wynosił 76%, przy czym w miastach wynosił ok. 95%, zaś na wsiach 48% (wzrost o 1 punkt procentowy).

Mimo ogólnego spadku ilości odpadów, wzrosła ich ilość w przypadku zebranych odpadów komunalnych. W 2023 r. zebranych zostało 13,4 mln ton odpadów komunalnych (wzrost o 0,2% w porównaniu z 2022 r.). Na jednego mieszkańca przypadało średnio 356,7 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 1,9 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Znacząco spadła ilość odpadów komunalnych przekazanych do odzyskania – w 2022 r. było to ponad 61%, w 2023 r. 47,5%. Wzrosła natomiast liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Niewiele, ale jednak, wzrósł także wskaźnik powierzchni obszarów prawnie chronionych przypadającej na jednego mieszkańca. W poprzednim roku wyniósł on 2 685 m kw, wobec 2 678 m kw. w 2022 r.

Z informacją sygnalną można zapoznać się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Opracowano na podstawie informacji sygnalnej GUS z 27.06.2024 r.

Pt., 5 Lp. 2024 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński