Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Drugi nabór wniosków o granty z Europejskiego Instrumentu Miejskiego

Drugi nabór wniosków o granty z Europejskiego Instrumentu Miejskiego fotolia.pl

29 marca 2021 r. rozpoczyna się 2 nabór wniosków o granty z European City Facility (EUCF), czyli Europejskiego Instrumentu Miejskiego, którego głównym celem jest wsparcie samorządów w przygotowaniu i realizacji ambitnych projektów wpisujących się w cele energetyczno-klimatyczne. W tej drugiej edycji grant w wysokości 60 000€ otrzyma aż 66 wnioskodawców – to ponad dwa razy więcej niż podczas pierwszego naboru.

Inicjatywa EUCF wspiera samorządy lokalne w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii (SEAP, SECAP i inne). Jej nadrzędnym celem jest mobilizacja inwestycji w europejskich miastach i gminach w obszarze zrównoważonej energii.

Wsparcie pomysłów na wczesnym etapie przygotowań

Sylwia Słomiak, krajowy ekspert EUCF: - Celem Europejskiego Instrumentu Miejskiego jest wsparcie samorządów na bardzo wstępnym etapie przygotowywania ambitnych projektów, których rezultatem będzie poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji CO2, a więc w momencie, kiedy najczęściej nie zostały jeszcze wykonane audyty energetyczne czy szczegółowe analizy finansowe. Wszelkie takie analizy można sfinansować właśnie z grantu EUCF i w przeciwieństwie do innych podobnych instrumentów Pomocy Technicznej – nie jest wymagany wkład własny oraz nie jest narzucony termin rozpoczęcia realizacji docelowego projektu.

W ramach EUCF można otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 60 000€ (do 100% kosztów kwalifikowalnych) oraz pomoc ekspercką podczas prac nad wybraną koncepcją inwestycyjną, obejmujących takie działania jak przygotowanie studiów wykonalności, analiz rynkowych, analiz interesariuszy, analiz prawnych, ekonomicznych i finansowych, analiz ryzyka oraz działania koordynacyjne i organizacyjne.

Sukces polskich miast w naborze pilotażowym

- W pierwszym pilotażowym naborze przyznano 30 grantów i dwa trafiły do Polski. Otrzymały je Sztum i Piaseczno. Sztum przygotuje Koncepcję Inwestycyjną dla pakietu działań, które docelowo pozwolą osiągnąć samowystarczalność energetyczną. Przygotowane zostaną analizy dotyczące budowy nowych źródeł OZE i magazynów energii oraz segmentu dostaw wody, kanalizacji i oczyszczania ścieków. Za 12 miesięcy gotowa będzie Koncepcja, która ułatwi pozyskanie środków na rozpoczęcie realizacji tych inwestycji. Dla Piaseczna grant EUCF to również początek bardzo ambitnego kompleksowego programu transformacji energetycznej, redukcji emisji CO2 i poprawy jakości powietrza. Koncepcja Inwestycyjna, która zostanie przygotowana z grantu obejmie plan budowy ekologicznej elektrociepłowni i rozbudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniem nowych odbiorców – mówi Sylwia Słomiak.

Ułatwienie znalezienia źródeł finansowania planowanych inwestycji

Ambicją Europejskiego Instrumentu Miejskiego jest wsparcie samorządów w przygotowaniu i realizacji ambitnych projektów wpisujących się w cele energetyczno-klimatyczne również poprzez ułatwienie kontaktu z przedstawicielami instytucji finansowych.

- Inwestorzy zainteresowani współpracą z samorządami przy projektach dotyczących poprawy efektywności energetycznej i rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii mogą dołączyć do sieci EUCF Investor Network rejestrując się na stronie www.eucityfacility.eu, dzięki czemu uzyskają dostęp do ok. 200 kompleksowych Koncepcji Inwestycyjnych przygotowanych przez samorządy w całej Europie. Koncepcje Inwestycyjne opracowane w oparciu o najlepsze praktyki pozwolą szybko ocenić korzyści z udziału w realizacji ambitnych inwestycji z zakresu transformacji energetycznej – dodaje Sylwia Słomiak.

Europejski Instrument Miejski ma na celu:

  • dostarczenie miastom praktycznej wiedzy technicznej i finansowej, inspirowanej najlepszymi praktykami europejskimi, w celu pobudzenia inwestycji publicznych i prywatnych,
  • budowanie kompetencji urzędników w opracowywaniu nowych projektów i zapewnienie im narzędzi oraz możliwości tworzenia sieci kontaktów i transferu wiedzy,
  • ułatwienie dostępu, zwłaszcza małym i średnim gminom, do finansowania prywatnego oraz finansowania ze środków UE m.in.: Europejski Fundusz Strukturalny i Inwestycyjny (EFSI), program Horyzont 2020 oraz usługi Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Kolejny nabór: 29 marca – 31 maja 2021

Podczas drugiego z czterech naborów, który potrwa od 29 marca do 31 maja 2021 r. grant w wysokości 60 tys. € otrzyma aż 66 wnioskodawców – ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku pierwszej edycji. Rozszerzona została też lista kwalifikowalnych JST (m.in. o powiaty, obszary metropolitarne i związki gmin). Proces składania wniosków jest prosty i składa się z szybkiej weryfikacji kwalifikowalności oraz złożenia pełnego formularza aplikacyjnego online.

Więcej informacji:

  • Oficjalna strona inicjatywy: www.eucityfacility.eu
  • Podsumowanie informacji w wersji polskiej: www.pnec.org.pl/pl/eucf
  • Dodatkowo, wnioskodawcy z Polski mogą się zarejestrować do newslettera, aby otrzymywać informacje o kolejnych naborach i webinarach informacyjnych, dostępnego pod linkiem.

Źródło: ip

Niedz., 21 Mrz. 2021 0 Komentarzy
Ewelina Kocemba
redaktor Ewelina Kocemba