Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Oświetlenie uliczne – Wiązowna poszukuje partnerów do projeOświetlenie uliczne – Wiązowna poszukuje partnerów do projektu PPP

Oświetlenie uliczne – Wiązowna poszukuje partnerów do projeOświetlenie uliczne – Wiązowna poszukuje partnerów do projektu PPP fotolia.pl

Gmina Wiązowna ogłosiła – w trybie dialogu konkurencyjnego – postępowanie pod nazwą „Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP”. Potencjalni partnerzy prywatni mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 10 grudnia 2020 roku.

Opis projektu

Podstawowym założeniem projektu jest przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiązowna, obejmującego w szczególności:

 1. wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego na nowoczesne energooszczędne lampy typu LED;
 2. budowę nowych opraw LED na istniejących słupach;
 3. budowę nowych słupów wraz z oprawami LED;
 4. wymianę wysięgników na istniejących słupach;
 5. montaż systemu sterowania oświetleniem oraz dostosowanie i włączenie do systemu istniejących opraw LED;
 6. wdrożenie i zarządzanie systemem sterowania oświetleniem w celu osiągnięcia efektu energetycznego polegającego na obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz kosztów z tym związanych.

Zakres rzeczowy projektu Zamawiający ujął w dwóch wariantach:

 1. Maksymalnym, obejmującym:
  - wymianę 2057 istniejących opraw sodowych na oprawy LED;
  - wymianę 1458 sztuk wysięgników na istniejących słupach;
  - dostosowanie 705 istniejących opraw LED i włączenie do systemu sterowania oświetleniem;
  - budowę 1865 opraw oraz słupów zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową oraz programem funkcjonalno-użytkowym;
  - zaprojektowanie oraz budowę lub wymianę 287 opraw oświetleniowych i słupów na terenach użyteczności publicznej zgodnie z PFU);
  - wdrożenie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem, utrzymanie i zarządzanie istniejącą, wybudowaną i zmodernizowaną infrastrukturą oświetleniową.
   
 2. Minimalnym, który obejmuje:
  - wymianę 2000 istniejących opraw sodowych na oprawy LED;
  - wymianę 1440 sztuk wysięgników na istniejących słupach;
  - dostosowanie 690 istniejących opraw LED i włączenie do systemu sterowania oświetleniem;
  - wdrożenie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem, utrzymanie i zarządzanie istniejącą, i zmodernizowaną infrastrukturą oświetleniową.

Zakładany podział zadań i ryzyk

Jako punkt wyjścia do negocjacji w ramach dialogu konkurencyjnego Zamawiający przyjął podział zadań i ryzyk, według którego:

 1. Partner Prywatny zobowiązany będzie w szczególności do:
  - zapewnienia finansowania niezbędnego do realizacji projektu;
  - opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej (w zakresie określonym w programie funkcjonalno-użytkowym) oraz uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających przeprowadzenie robót budowlanych;
  - wykonania robót budowlanych – w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi,
  - świadczenia usług eksploatacji wytworzonej infrastruktury na zasadach określonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym.
 2. Podmiot Publiczny zobowiązany będzie w szczególności do:
  - współdziałania z partnerem prywatnym na każdym etapie realizacji projektu;
  - monitorowania rezultatów projektu i realizacji uprawnień kontrolnych;
  - wypłaty wynagrodzenia, którego ostateczna wysokość będzie uzależniona od zapewnienia określonego standardu dostępności i efektywnego zarządzania systemem sterowania oświetlania (osiągnięcia określonych w ofercie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej).

Wstępny harmonogram postępowania

Zamawiający na chwilę obecną przyjmuje poniższy harmonogram postępowania:

 • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – grudzień 2020 r.
 • Przeprowadzenie dialogu – grudzień 2020 r. - marzec 2021 r.
 • Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty – kwiecień 2021 r.
 • Podpisanie umowy o PPP i rozpoczęcie realizacji Projektu – maj 2021 r.

Z dokumentacją postępowania można się zapoznać tutaj.

Śr., 18 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel