Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dotacja związana z porozumieniem komunalnym a VAT

Dotacja związana z porozumieniem komunalnym a VAT fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w jednym z niedawnych orzeczeń przeanalizował następującą kwestię: czy dotacja przekazywana w związku z zawartym porozumieniem komunalnym dotyczącym wykonywania zadania kwalifikuje się do opodatkowania podatkiem od towarów i usług? 

W omawianej sprawie chodziło o wykonywanie przez Miasto – na zasadzie porozumienia komunalnego – zadania własnego innych gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Jak zauważył WSA, w takiej sytuacji adresatem usług świadczonych przez Miasto nie jest gmina ościenna jako związek publiczny, ale mieszkańcy, którzy z mocy prawa (z racji zamieszkiwania na określonym obszarze) tworzą tę jednostkę samorządu terytorialnego. Jednocześnie podmioty te nie były w żaden sposób możliwe do zidentyfikowania, gdyż ani cena przewozów realizowanych do sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego, ani nawet wygląd biletów nie odbiegały od tych stosowanych na terenie Miasta. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu w takiej sytuacji nie sposób było więc powiązać kwot dotacji otrzymywanych przez Miasto z konkretnymi mieszkańcami gmin ościennych, korzystającymi z dobrodziejstwa takiego systemu organizacji lokalnego transportu zbiorowego. WSA zauważył także, że w tej konkretnej sprawie wielkość dotacji nie zależała od ilości przewiezionych osób, ale od tzw. wozokilometrów, czyli Miasto uzyskiwało to wsparcie finansowe (dotację) nawet wtedy, gdy autobusy jeżdżą puste.

Jak wskazał Sąd, powszechnie przyjmuje się, że dotacja możliwa do powiązania z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu (dostawą towaru lub świadczeniem usługi), stanowiąca część zapłaty czy nawet pełną zapłatę za konkretne świadczenie podatnika na rzecz jego kontrahenta, jest elementem podstawy opodatkowania i jako taka wywołuje skutki w sferze podatku od towarów i usług. W takim przypadku istnieje bowiem konkretny beneficjent dostawy towaru lub świadczonej usługi – klient, za którego w formie dotacji płaci ktoś inny – zaznaczył WSA. Natomiast dotacja „ogólna”, będąca formą dofinansowania podmiotu świadczącego usługi lub dostarczającego towary jako osoby wykonującej działalność gospodarczą, niepowiązana z konkretnym zadaniem, pozostaje w ocenie Sądu poza sfera podatku od towarów i usług. Zdaniem WSA jest tak dlatego, że nie ma ona bezpośredniego wpływu na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług – nie stanowi zapłaty za sprzedawany towar lub usługę wykonywaną na rzecz możliwego zidentyfikowania beneficjenta – odbiorcy tych świadczeń. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 września 2020 r., I SA/Gl 625/20

Źródło: CBOSA

Czw., 29 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel