Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W opolskich szpitalach karmią dobrze ale mają problemy z przetargami – kontrola NIK

W opolskich szpitalach karmią dobrze ale mają problemy z przetargami – kontrola NIK fotolia.pl

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę żywienia w szpitalach na terenie województwa opolskiego. Wyniki kontroli są następujące: w skontrolowanych szpitalach menu dla chorych układano z pomocą wykwalifikowanych dietetyków. nieprawidłowości jakie stwierdzono w tych placówkach dotyczyły głównie postępowań przetargowych.

Chodzi o naruszenia obowiązujących przepisów i regulacji wewnętrznych, m.in. przy sporządzaniu planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przy szacowaniu wartości i opisie przedmiotu zamówienia oraz ustalaniu kryteriów oceny ofert. Ponadto nie zapewniono rzetelnej weryfikacji oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców w trakcie przetargów.

W każdym z badanych podmiotów w przygotowaniu i realizacji zamówień uczestniczył wykwalifikowany dietetyk. Specjalista brał udział w sporządzaniu specyfikacji zamówień, a także podczas ich realizacji – w weryfikacji jadłospisów dziennych i planowanych na kolejne dni. Dietetyk oceniał również dostarczone posiłki pod względem właściwej temperatury, jakości i ilości.

Choć kontrolowane jednostki stosowały uproszczoną procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne, to w każdej z nich stwierdzono nieprawidłowości polegające na naruszeniu obowiązujących przepisów oraz regulacji wewnętrznych. Niewłaściwie stosowano przepisy o zamówieniach publicznych zarówno w trakcie przygotowania, jak i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Naruszenia regulacji prawnych stwierdzono przy sporządzaniu planu postępowań o udzielenie zamówień, przy szacowaniu jego wartości, opisie przedmiotu zamówienia oraz ustalaniu kryteriów oceny ofert.

W części przypadków nieprawidłowości miały wymiar finansowy, w pozostałych przypadkach – formalny. Do formalnych nieprawidłowości należało nieterminowe sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także nierzetelne prowadzenie rejestru tych zamówień. W jednym z kontrolowanych szpitali pominięto obowiązek zaktualizowania planu postępowań. Ponadto w podmiocie tym nierzetelnie przeprowadzono ocenę ofert, co polegało na wyborze tych, które powinny zostać odrzucone z uwagi na niezgodność z warunkami zamówienia.

Delegatura opolska sformułowała łącznie 14 wniosków pokontrolnych. Wnioski te dotyczyły zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, w tym formułowania Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niezbędne jest też prawidłowe szacowanie zamówień w celu uniknięcia nieuprawnionego pomijania przepisów, a także wzmocnienie nadzoru nad udzielaniem zamówień publicznych. Innymi przykładami są wniosek o dokonywanie oceny złożonych ofert jedynie na podstawie kryteriów ocen przyjętych w specyfikacjach warunków zamówienia oraz o zapewnienie rzetelnej weryfikacji oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z wynikami kontroli można zapoznać się tutaj: www.nik.gov.pl 

Czw., 20 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek