Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Orzecznictwo. Czy lekarz powiatowy może być radnym?

Orzecznictwo. Czy lekarz powiatowy może być radnym? fotolia.pl

Ustawy samorządowe zabraniają łączenia funkcji publicznych z wykonywaniem działalności gospodarczej wykorzystującej mienie danej JST. Ma to chronić przed nepotyzmem i działaniami sprzecznymi z dobrem wspólnoty lokalnej. WSA we Wrocławiu uznał, że radny będący lekarzem w powiatowej jednostce Służby Zdrowia nie narusza omawianego zakazu. Nie wykorzystuje on bowiem mienia powiatu do własnej działalności gospodarczej, a działa na rzecz ochrony zdrowia ludności.

Wojewoda ustalił, że radny pełnił Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską w nieruchomości będącej własnością Powiatu. W ocenie organu nadzoru było to naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 25b ust 1. u.s.p.) z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał swój mandat. W tej sytuacji powinien zrzec się funkcji lub zaprzestać prowadzonej działalności w ciągu trzech miesięcy od złożenia ślubowania. Zdaniem Wojewody nie wypełnił obowiązku, wobec czego Rada Powiatu w ciągu miesiąca powinna stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego, co się nie ziściło.  

Skarżący wniósł o uchylenie zarządzenia. Argumentował, że nie doszło do ustalenia związku funkcjonalnego pomiędzy prowadzeniem działalności, a wykorzystaniem wspomnianego mienia. Uznał, że pełnienie przez niego dyżurów w ramach umowy o świadczenie usług medycznych, zawartej z Centrum Zdrowia stanowi przede wszystkim realizację przez Powiat jego publicznego zadania w zakresie ochrony zdrowia. Dodał, że w jego opinii zakaz z art. 25b ust. 1 nie obowiązuje w razie prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu dostępnego powszechnie dla ludności.

Sąd przychylił się do argumentacji. Uznał, że skarżący nie udziela świadczeń lekarskich, pobierając za nie wynagrodzenie od pacjentów. Świadczenia są realizowane "na rachunek’’ zamawiającego Powiatu i przez niego opłacane. Zdaniem Sądu, na tym polega podstawowa różnica między dochodami uzyskiwanymi ze zwykłej pracy zarobkowej, a dochodami osiąganymi z działalności gospodarczej.  

Dodatkowo, nawet jeśli przyjąć, że skarżący wykonuje działalność gospodarczą "na własny rachunek’’, nie można stwierdzić, że wykorzystuje on mienie powiatu. Siedziba Centrum Zdrowia jest w istocie miejscem spełniania przez skarżącego jego kontraktowych powinności, jako dłużnika. Radny zatem korzysta z mienia Powiatu, w którym uzyskał mandat przy okazji wykonywania zawartego kontraktu, a nie dla prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie wystąpiły przesłanki do wygaśnięcia mandatu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 września 2013 r.  III SA/Wr 513/13

Czw., 2 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka