Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NSA: Ekspertyzy zewnętrzne mogą stanowić informację publiczną

NSA: Ekspertyzy zewnętrzne mogą stanowić informację publiczną fotolia.pl

Wyniki badań środków ochrony indywidualnej należy zakwalifikować jako informacje publiczne, gdyż są to informacje o przedmiotach nabytych ze środków publicznych. Ponadto, informacja publiczna to nie tylko dokumenty wytworzone przez organ władzy publicznej, a również te, których używa się do zrealizowania powierzonych mu prawem zadań, jak ma to miejsce w przypadku wnioskowanych wyników badań.

Wnioskodawca zwrócił się do Ministra Zdrowia o udostępnienie informacji publicznej w postaci skanu umowy na realizację usługi przeprowadzenia badań środków ochrony indywidualnej oraz wszelkich wyników dostarczonych w ramach realizacji tej umowy. Sąd pierwszej instancji zobowiązał organ do rozpatrzenia wniosku skarżącego w zakresie udostępnienia wszelkich wyników, stwierdzając tym samym bezczynność organu. Minister Zdrowia złożył skargę kasacyjną, zarzucając sądowi m.in. błędne zakwalifikowanie wspomnianych wyników badań jako informacji publicznej. 

Zgodnie z art. 1 ustawą o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił poglądu organu, iż ekspertyzy zewnętrzne nie stanowią informacji publicznej, ponieważ należy je zakwalifikować jako dokumenty wewnętrzne. Wnioskodawca żądał informacji zawartych nie w "dokumentach wewnętrznych", lecz informacji o faktach wynikających z treści posiadanych przez organ dokumentów, używanych przy realizacji przewidzianych prawem zadań publicznych.

Bez znaczenia jest, w jaki sposób znalazły się one w posiadaniu organu. Ważne jest by takie dokumenty wiązały się ze sferą faktów zaistniałych po stronie podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej. Są to więc zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez organ wytworzonych, jak i te, których używa przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części ich dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od nich.

Wnioskowane wyniki badań zostały wytworzone ze środków publicznych, są rodzajem informacji o sposobie załatwiania przez organ władzy publicznej zadania publicznego, w tym o dysponowaniu środkami publicznymi. Sąd podkreślił, iż przedmiotem wniosku nie jest udostępnienie zakupionych ze środków publicznych przedmiotów (np. samochodów), lecz informacje o nabyciu i posiadaniu tych przedmiotów. Z uwagi na powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną.

Wyrok NSA z 13 kwietnia 2022 r. sygn. III OSK 4495/21

Źródło: CBOSA 

Śr., 4 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Krystian Piecychna