Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szpitale z dodatkowymi łóżkami covidowymi w gorszej sytuacji od placówek przekształcających łóżka na covidowe

Szpitale z dodatkowymi łóżkami covidowymi w gorszej sytuacji od placówek przekształcających łóżka na covidowe fotolia.pl

Do Związku Powiatów Polskich napływają sygnały, od podmiotów leczniczych, które realizując polecenia wojewodów utworzyły dodatkowe łóżka dedykowane pacjentom z COVID-19, przy czym odbyło się to nie poprzez przekształcenie funkcjonujących w podmiotach leczniczych łóżek a utworzenie zupełnie nowych miejsc dla pacjentów covidowych.

Placówki te znajdują się w znacznie gorszej sytuacji pod względem finansowania świadczeń, od tych które przekształciły, tym samym zaprzestając udzielania świadczeń, dotychczasowe łóżka na łózka dedykowane pacjentom z Koronawirusem.

Zmiany te pociągnęły za sobą skutki finansowe, z uwagi na fakt, że podmioty lecznicze dokonały szeregu inwestycji, które umożliwiły stworzenie dodatkowej bazy łózek dedykowanej wyłącznie pacjentom zakażonym Koronawirusem. Niestety, uzyskane finansowanie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia nie pozwoliło tym podmiotom, nawet na pokrycie bezpośrednich kosztów funkcjonowania nowo utworzonych oddziałów.

Podkreślić należy, że rozwiązanie przyjęte przez te podmioty lecznicze, wydaje się być najkorzystniejsze z punktu widzenia trwałości realizacji świadczeń systemu opieki zdrowotnej, poprzez nieograniczanie świadczeń w innych zakresach.

W związku z powyższym ZPP zaapelował do resortu zdrowia i NFZ , aby ponownie przyjrzeć się systemowi finansowania świadczeń dedykowanych pacjentom covidowym, w wypadku gdy świadczenia te udzielane są poprzez tworzenie łózek dodatkowych, a nie ograniczanie świadczeń w innych zakresach.

Ponadto, ZPP zwrócił uwagę na niezasadnie niskie finansowanie łóżek respiratorowych oraz dializoterapii w warunkach hospitalizacji związanej z Koronawirusem. Szpitale II poziomu zabezpieczenia za leczenie pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej otrzymują kwotę 1 154 zł, która to jest kwotą trzykrotnie niższą niż w przypadku pacjentów leczonych przy pomocy respiratora na oddziałach intensywnej terapii. Co ciekawe, kwota ta jest również niższa, od kwoty jakie szpitale tymczasowe otrzymują za gotowość do udzielania świadczeń w tym zakresie tj. 1 667,79 zł.

Jeżeli zaś idzie, o wycenę dialiozterapii dla pacjentów z COVID-19 to wynosi ona 359,64 zł i jest siedem razy niższa niż kwota uzyskiwana za te same świadczenia wykonywane na oddziałach intensywnej terapii. Kwota ta w żaden sposób nie pokrywa kosztów prowadzenia dializoterapii u pacjentów zakażonych Koronawirusem.

Czw., 13 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek