Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wydatki na ochronę zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia fotolia.pl

Informacja o wydatkach ponoszonych na ochronę zdrowia jest poszukiwana i wykorzystywana przez wielu odbiorców. Dane te najczęściej pochodzą z dwóch źródeł:

  • wyniki Narodowego Rachunku Zdrowia, opracowywane przez Główny Urząd Statystyczny;
  • nakłady na ochronę zdrowia, opracowywane przez Ministerstwo Zdrowia.

Bez względu na przyjętą metodologię – wg Narodowego Rachunku Zdrowia czy zgodnie z przepisami art. 131c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w latach 2014-2020 wystąpił wzrost kwot wydatków na ochronę zdrowia. Pomiędzy rokiem 2014 a 2020 nakłady na ochronę zdrowia według planu, wzrosły o 46,9%, natomiast według wykonania, zwiększyły się o 59,6%. Największy roczny wzrost w tym okresie nakładów na ochronę zdrowia według wykonania, odnotowano w roku 2020. Podobnie pomiędzy rokiem 2014 a rokiem 2020 bieżące wydatki publiczne i prywatne na ochronę zdrowia, na podstawie NRZ, wzrosły o 54,2%.

Według szacunków wstępnych wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2020 r. wyniosły 165,7 mld zł i były wyższe niż w 2019 r. o około 17,8 mld zł tj. o 12,1% (dane wstępne). W 2020 r. stanowiły one 7,1% PKB i były o 0,7 p. proc. wyższe niż w roku poprzednim.

Jak podaje GUS wzrost wydatków bieżących zaobserwowano zarówno wśród wydatków publicznych, jak i prywatnych. Publiczne wydatki bieżące na ochronę zdrowia wyniosły w 2020 r. - 121,5 mld zł i były o 15,4 mld zł wyższe niż w 2019 r., a ich udział w PKB wyniósł 5,2% (tj. o 0,6 p. proc. więcej niż w poprzednim roku). Również bieżące wydatki prywatne zwiększyły się o 2,5 mld zł i wyniosły w 2020 r. 44,2 mld zł. Na wzrost ten wpływ miało zwiększenie bezpośrednich wydatków gospodarstw domowych, które wyniosły 32,2 mld zł, tj. o 2,5 mld (8,5%) więcej niż w roku 2019.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2020 r. oraz pierwotnym planem Narodowego Funduszu Zdrowia, zaplanowano na ten rok środki w wysokości 107,8 mld zł, które w ciągu roku zwiększone zostały do wysokości 123,6 mld zł, a ich wykonanie wyniosło 116,3 mld zł (w tym 6,8 mld z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1911 przekazanych NFZ), co stanowi 5,5% PKB (z roku N-2). Środki w roku 2020 były o blisko 13,7 mld zł wyższe (13,3%) od nakładów, przekazanych na ochronę zdrowia w 2019 r.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: GUS

Pon., 30 Sp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła