Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lekarzy nie można obciążać kosztami badań diagnostycznych

Lekarzy nie można obciążać kosztami badań diagnostycznych fotolia.pl

Nie można stawiać lekarza w sytuacji potencjalnego konfliktu interesów, który może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo pacjenta. Obciążanie lekarzy kosztami zlecanych badań diagnostycznych narusza przepisy prawa i może powodować realne zagrożenie – takie stanowisko przedstawił przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Rzecznik Praw Pacjenta.

W listopadzie 2019 r. pojawiły się niepokojące informacje wskazujące, że niektóre placówki medyczne wprowadzają do zawieranych z lekarzami umów postanowienia przewidujące pomniejszenie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi o koszty zleconych pacjentom badań. Umowy między placówkami a lekarzami przewidywały atrakcyjne wynagrodzenie, jednak pojawiał się w nich zapis, że lekarzom będą potrącane z wynagrodzenia koszty badań diagnostycznych, które zlecają swoim pacjentom. W efekcie lekarze, którzy w umowach posiadali wskazane postanowienie, nie tylko tracili część przyznanego umową wynagrodzenia, ale wobec zlecania większej liczby badań niektórzy zmuszeni byli – jak donosiły media - dopłacać pracodawcy za wykonane przez nich świadczenia zdrowotne.

Rzecznik Praw Pacjenta uznał, że obciążanie lekarzy kosztami zlecanych pacjentom badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych, jest niezgodne z przepisami prawa. Rzecznik Praw Pacjenta nie badał w toku postępowania, czy faktycznie jakiś pacjent nie otrzymał od lekarza zlecenia na konieczne badanie, gdyż dla uznania naruszenia zbiorowych interesów pacjentów wystarczy sam potencjalny charakter wystąpienia takiej sytuacji. 

Jedna placówka medyczna skutecznie zaskarżyła decyzję Rzecznika Praw Pacjenta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd oddalił skargę, przyznając w pełni rację stanowisku Rzecznika Praw Pacjenta (sygn. akt VII SA/Wa 2173/20). Sąd w swoim wyroku podkreślił, że natura prawna podejmowanych przez lekarza czynności związanych z prowadzeniem procesu leczenia oraz zlecaniem dodatkowych badań diagnostycznych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego leczenia, każe uznać, że koszty związane z należytym wykonaniem przez lekarza umowy łączącej go z placówką, mając na uwadze charakter tych wydatków, nie powinny być uwzględniane w rozliczeniu należnego lekarzowi wynagrodzenia. 

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazuje, że rozwiązanie przyjęte przez skarżącą spółkę należy uznać za wadliwe z uwagi na możliwe negatywne konsekwencje realizujące się w sferze praw pacjenta. 

Źródło: RPP

Czw., 3 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek