Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych w szczególności na wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia

Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych w szczególności na wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia fotolia.pl

Od 21 do 28 czerwca br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

  • podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • organizacje pozarządowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów.

Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w typach Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Konkurs obejmuje wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych w szczególności na wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia, chorobom nowotworowym (w tym raka jelita grubego, szyjki macicy, piersi),chorobom i zaburzeniom psychicznym, chorobom układu kostno-stawowego i mięśniowego, chorobom układu oddechowego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne, np. poprzez:

  1. niezbędne usługi zdrowotne;
  2. nawiązywanie i utrzymywanie współpracy wysokospecjalistycznych ośrodków z POZ i szpitalami ogólnymi;
  3. działania szkoleniowo-edukacyjne dla osób współpracujących z POZ;
  4. weryfikacja i ewaluacja skuteczności programów;
  5. w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 90,00%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85,00%, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa – 5%. Wkład własny wynosi – 10,00%.

Minimalna wartość projektu wynosi 537 105,88 PLN, natomiast maksymalna wartość projektu wynosi 3 529 411,77 PLN.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego

Pt., 4 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba