Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jaka będzie wysokość wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych od 1 lipca 2021 r.

Jaka będzie wysokość wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych od 1 lipca 2021 r. fotolia.pl

19 maja br. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1202).

Projekt został skierowany do I czytania w Komisjach Finansów Publicznych oraz Zdrowia. Termin przedstawienia sprawozdania wyznaczono do dnia 27 maja br. Jest on rozpatrywany w trybie pilnym, gdyż jak wskazali autorzy ma to pozwolić na realizację ustaleń poczynionych ze stroną społeczną Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, a także umożliwić dokonanie przed dniem 30 czerwca br. korekty brzmienia przepisu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, ustanawiającego gwarancję nieobniżania wysokości wynagrodzenia osób objętych do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi opartymi o odrębne strumienie finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze posiadający specjalizację).

Projektowane zmiany zakładają m.in.:

  1. podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
  2. przyspieszenie o pół roku wymogu osiągnięcia przez wszystkie podmioty lecznicze ustawowo gwarantowanych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej (spowoduje to, że już od dnia 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz pracownik działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z nowo przyjętego brzmienia ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych);
  3. modyfikację ustawowego mechanizmu gwarantującego niepogarszanie warunków wynagradzania osobom objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi opartymi o odrębne strumienie finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze posiadający specjalizację).

Projekt ustawy w art. 4 przewiduje, że sposób dokonania podwyższenia wynagrodzeń na dzień 1 lipca 2021 r. zostanie określony w podmiocie leczniczym w drodze porozumienia zawartego przez strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy (a w przypadku ich braku w drodze porozumienia podmiotu leczniczego z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów) w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Jeżeli do zawarcia porozumienia nie dojdzie, wówczas sposób dokonania wzrostu wynagrodzeń określi, w drodze zarządzenia, kierownik podmiotu leczniczego albo w określonych przypadkach podmiot tworzący.

Z projektem można zapoznać się tutaj. 

Czw., 20 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka