Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Plany resortu zdrowia dotyczące szpitali

Plany resortu zdrowia dotyczące szpitali fotolia.pl

Resort zdrowia w wielu miejscach upowszechnił informację o pierwszych zamysłach Zespołu zajmującego się reformą szpitalnictwa. Na ten moment rozważane są 3 główne koncepcje wraz z wariantami.

Pierwsza z nich zakłada, że 100 proc. podmiotów leczniczych będzie podlegało Ministerstwu Zdrowia, a warianty temu towarzyszące to zarządzanie poprzez: Ministra Zdrowia, wojewodów, Agencję Rozwoju Szpitali (specjalnie nowo powoływany twór) oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Druga z koncepcji zakłada dwóch właścicieli, tj.: Ministerstwo Zdrowia i marszałków województw. Tutaj jednak wciąć otwarta jest kwestia tego co ze szpitalami klinicznymi oraz resortowymi.

Z kolei trzecia (raczej najmniej prawdopodobna) koncepcja to dokonywanie zmian właścicielskich tylko w powiązaniu z restrukturyzacją długu szpitala.

Co – poprzez wymienione zmiany – planuje osiągnąć? Resort ujmuje to tak:

  • prowadzenie spójnej polityki w zakresie zabezpieczenia świadczeń medycznych – optymalnego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych obywateli, zgodnego z Mapami Potrzeb Zdrowotnych i Planami Transformacji,
  • oddłużenie (częściowe) przejmowanych szpitali,
  • wdrożenie skutecznych mechanizmów restrukturyzacyjnych poprawiających rentowność szpitali i ich stabilność finansową,
  • inwestycje – skoordynowane działania na rozwój szpitalnictwa, skierowanie dodatkowych środków m.in. z KPO,
  • efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów kadrowych (koncentracja),
  • koordynacja i optymalizacja wykorzystania bazy materialnej systemu, uporządkowanie struktury świadczeniodawców oraz wprowadzenie mechanizmów stymulujących integrację i koordynację świadczeń szpitalnych,
  • poprawa jakości leczenia i poziomu obsługi pacjenta – wdrożenie systemowych rozwiązań dotyczących jakości i efektów leczenia (koncentracja leczenia specjalistycznego) oraz zwiększenie dostępności udzielanych świadczeń,
  • wykorzystanie efektu skali – interwencje obejmujące wszystkie podmioty np. wymiana sprzętu, zakupy wspólne; stworzenie Centrum Usług dla szpitali,
  • utworzenie profesjonalnego, scentralizowanego system nadzoru poprzez powołanie Agencji Rozwoju Szpitali, której zasadniczym celem będzie zapewnienie rozwoju sektora szpitalnictwa oraz wspieranie procesów restrukturyzacji szpitali,
  • wzmocnienie kadry zarządzającej i popularyzacja nowoczesnych systemów, narzędzi i metod zarządzania w ochronie zdrowia, certyfikacja umiejętności kadry zarządzającej, a także budowa potencjału kadrowego korpusu restrukturyzacyjnego.

W ubiegły piątek odbyło się spotkanie wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego z przedstawicielami Związku Powiatów Polskich oraz Związku Miast Polskich.

Strona samorządowa zaprezentowała swój pomysł na to w jakim kierunku, jeśli już, powinna zmierzać reforma systemu ochrony zdrowia. Więcej szczegółów TUTAJ.

Czw., 11 Lt. 2021 1 Komentarz Dodane przez: Rafał Rudka

Komentarze

Ekiwoj
0 # Ekiwoj 2021-03-03 11:06
Uważam że przejęcie placówek służby przez Państwo jest pomysłem /szczególnie szpitali / bardzo dobrym,oby tak
się stało jak najszybciej. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach,udz iał pracowników w rozmowach jest konieczny.
Największy opór stawiać będą te osoby które popierały pomysły prywatyzacji służby zdrowia,bez konsultacji z załogami tych placówek,nawet nie chciano rozmawiać z związkami zawodowymi. Ustawa o Komercjalizacji była
gotowa nie dla pracowników, ale dla podmiotów prywatnych które likwidowały oddziały tz. nieopłacalne pozostawiając te dające duże zyski.
| | |