Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjentów w okresie epidemii

Działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjentów w okresie epidemii fotolia.pl

Utrzymujący się w Polsce stan epidemii znacząco wpłynął na zmianę organizacji świadczeń zdrowotnych we wszystkich zakresach. Dotyczyły one przede wszystkim pacjentów zakażonych i miały wskazywać im właściwą drogę postępowania w związku z dodatnim wynikiem testu. Zmiany te dotknęły jednak również pacjentów przewlekle chorych, niezakażonych, których stan zdrowia wymaga stałego dostępu do właściwego leczenia.

Od początku epidemii Rzecznik Praw Pacjenta podjął liczne działania systemowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów, którzy z dnia na dzień znaleźli się w nowej rzeczywistości. Podejmując stosowne czynności Rzecznik korzysta m. in. ze wsparcia powołanych organów: Rady Ekspertów i Rady Organizacji Pacjentów.

Rada Ekspertów mająca stały charakter, wspomaga Rzecznika doświadczeniem w analizie sytuacji i trendów w ochronie zdrowia. Jednym z pierwszych działań Rady było wydanie Rekomendacji w zakresie sytuacji w ochronie zdrowia w czasie epidemii COVID-19. Była to reakcja na sygnały kierowane do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Od marca odbyły się trzy posiedzenia Rady Ekspertów, podczas których omawiane były problemy pacjentów - zarówno zakażonych koronawirusem, jak i tych z innymi schorzeniami. Przedstawione zostały pozytywne i negatywne doświadczenia związane z epidemią oraz uwagi do przyjętej przez Ministerstwo Zdrowia strategii przeciwdziałania zachorowaniom na COVID-19.

Opinie ekspertów zostały podsumowane w opublikowanym przez Rzecznika raporcie opisującym problemy pacjentów zgłaszane do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w czasie trwania epidemii SARS-CoV-2 w okresie od stycznia do września 2020 r.

Sygnały wpływające do Biura bezpośrednio od pacjentów potwierdzają przedstawiciele organizacji pozarządowych, z którymi Rzecznik Praw Pacjenta współpracuje w ramach powołanej rok temu Rady Organizacji Pacjentów.

Podczas ostatniego posiedzenia, które odbyło się w dniu 28 października 2020 r. Rada przedstawiła uwagi związane z obecną oceną systemu ochrony zdrowia.

Zgłaszane sygnały dotyczyły m.in.: braku możliwości uzyskania świadczenia w stanie pogorszenia się zdrowia pacjenta; zbyt długiego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego; ograniczonego dostępu do diagnostyki, również w zakresie COVID-19; zawieszenia wykonywania części zabiegów i świadczeń przez szpitale; warunków udzielania świadczeń zdrowotnych; odmowy kwalifikacji do leczenia szpitalnego; trudnej sytuacji osób starszych; obawy o pogorszenie się stanu zdrowia pacjentów z chorobami przewlekłymi innymi niż COVID-19.

Na podstawie zgłoszonych postulatów wypracowane zostały rekomendacje, które Rzecznik Praw Pacjenta przekazał do Ministra Zdrowia pismem z dnia 16 listopada 2020 r.

Treść wystąpienia Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia dostępna tutaj.

Przykładem reakcji Rzecznika Praw Pacjenta na Rekomendacje Rady Ekspertów jest wystąpienie do Min. Anny Goławskiej - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - o rozważenie podjęcia działań mających na celu ujednolicenie aktów prawnych w zakresie kwarantanny oraz izolacji, a także kroków zmierzających do aktualizacji podawanych na rządowych stronach internetowych informacji, w sposób przyjazny dla obywateli (w szczególności na stronie pacjent.gov.pl).

Rzecznik Praw Pacjenta wskazał m.in. na potrzebę graficznego rozdzielenia informacji o kwarantannie od innych informacji (w szczególności od informacji o izolacji) zawartych m.in. na portalu pacjent.gov.pl. Z odnotowywanych na Telefonicznej Informacji Pacjenta sygnałów wynika bowiem, że informacje o kwarantannie są mylone z informacjami o izolacji.

Rzecznik zaproponował również rozważenie możliwości uzupełnienia materiałów informacyjnych o proste schematy graficzne (np. obrazujące jak prawidłowo obliczyć termin rozpoczęcia oraz zakończenia kwarantanny).

Treść wystąpienia Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia z 12 listopada 2020 r. dostępna tutaj.

Rzecznik Praw Pacjenta na podstawie bieżącej analizy problemów zgłaszanych przez pacjentów, zagadnień sygnalizowanych przez organizacje pacjentów i ekspertów, podejmuje działania interwencyjne oraz formułuje wnioski legislacyjne.

Źródło: RPP

Pt., 27 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska