Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy można oddelegować pracownika DPS do pracy na turnusie rehabilitacyjnym?

Czy można oddelegować pracownika DPS do pracy na turnusie rehabilitacyjnym? fotolia.pl

Tytułowe pytanie to kwestia z jaką coraz częściej zdarza się zderzać dyrektorom domów pomocy społecznej, z uwagi na fakt, że mieszkańcy tychże domów chętnie korzystają z turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez PFRON. Czy w takiej sytuacji opiekę nad mieszkańcami DPS, na turnusie, mogą sprawować pracownicy tegoż domu?

Czy dyrektor Domu Pomocy Społecznej może oddelegować pracowników do pracy na turnusie rehabilitacyjnym w ramach obowiązków służbowych?

Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę stanowiącej podstawę stosunku pracy ma charakter wyjątkowy. Zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu Pracy (dalej: kp), wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Możliwość zastosowania przedmiotowego przepisu została uzależniona od wystąpienia uzasadnionych potrzeb pracodawcy. Oczywiście oddelegowanie pracownika, do wykonywania pracy na turnusie rehabilitacyjnym, nie może powodować obniżenia jego wynagrodzenia. Odnośnie przesłanki dotyczącej kwalifikacji pracownika, należy wskazać, że jako kwalifikacje rozumiemy nie tylko przygotowanie zawodowe pracownika – jego formalne wykształcenie, zdobyte doświadczenie zawodowe i potrzebne umiejętności – ale także właściwości psychofizyczne pracownika, predyspozycje psychiczne oraz zdolności do wykonywania określonych czynności z punktu widzenia zdrowia fizycznego. Wskazując na tą konkretną przesłankę można wywnioskować, że pracownicy DPS mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe do opiekowania się mieszkańcami DPS na turnusie rehabilitacyjnym organizowanym przez PFRON. Podsumowując, powyższe wskazuje, że dyrektor Domu Pomocy Społecznej może oddelegować pracowników do pracy na turnusie rehabilitacyjnym w ramach obowiązków służbowych.

Jednocześnie, przy oddelegowania pracownika do pracy na turnusie rehabilitacyjnym, należy pamiętać o obowiązującym pracownika wymiarze czasu pracy, a także o minimalnym dobowym czasie odpoczynku i minimalnym tygodniowym czasie odpoczynku które zostały określone w: art. 129 § 1 kp, art. 132 § 1 kp, art. 133 § 1 kp oraz o prawie pracownika do przerwy określonej w art. 134 §1 kp.

Pt., 5 Kw. 2024 0 Komentarzy
Patrycja Grebla-Tarasek
Redaktor Patrycja Grebla-Tarasek