Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Społeczne Agencje Najmu - zgłoś się i zyskaj doradztwo!

Społeczne Agencje Najmu - zgłoś się i zyskaj doradztwo! fotolia.pl

Fundacja Habitat for Humanity Poland ogłasza nabór zgłoszeń do pogłębionego nieodpłatnego doradztwa dla gmin, które są zainteresowane utworzeniem Społecznej Agencji Najmu (dalej: SAN) na swoim terenie w roku 2024. SAN jest dopuszczoną w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2001 nr 71 poz. 733) formą realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. SAN został uregulowane w Ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. 1995 nr 133 poz. 654).

W ramach projektu „Działania na rzecz integracji społecznej i ekonomicznej, wzmocnienia oraz zapewnienia osobom uchodźczym dostępu do mieszkalnictwa społecznego” finansowanego ze środków UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców, Fundacja Habitat for Humanity Poland będzie prowadzić doradztwo w zakresie:

 • diagnozy sytuacji i wsparcia w wyborze optymalnego modelu SAN (prowadzony przez spółkę gminną lub organizację pozarządową), grupy docelowej, ewentualnych dodatkowych usług społecznych
 • wsparcia w:
  • tworzeniu uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) i procesie jej przyjmowania
  • wypracowaniu umowy o współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a SAN
  • opracowaniu umów dzierżawy lokali mieszkalnych od ich właścicieli na rzecz SAN oraz umów najmu lokali od SAN przez najemców
 • tworzenia budżetu SAN i możliwości finansowania tej działalności
 • sieciowania z innymi gminami, na których terenie działa SAN lub które planują jego utworzenie a także z już działającymi Społecznymi Agencjami Najmu.

Fundacja obejmie doradztwem 3 wybrane na podstawie zgłoszeń gminy (por. pkt Zasady Wyboru Gmin poniżej). Rezultatem doradztwa będą uchwały o SAN i umowy o współpracę pomiędzy gminami a SAN, czyli powołanie Społecznych Agencji Najmu w 3 gminach.

W dwóch z trzech gmin wybranych do procesu doradztwa w zakresie tworzenia SAN, możliwy będzie remont pustostanów z zasobu mieszkaniowego gminy, które zostaną następnie wydzierżawione do SAN.

Doradztwo będzie prowadzone w postaci spotkań osobistych w danej gminie, spotkań online, opracowywania dokumentów i bieżących konsultacji. Doradztwo prowadzone będzie przez zespół rzecznictwa Fundacji oraz zewnętrznych konsultantów i UNHCR.

Harmonogram projektu:

 • zgłoszenia gmin za pomocą formularza internetowego – do dnia 27 marca 2024 roku,
 • wybór gmin do doradztwa – do dnia 8 kwietnia roku,
 • podpisywanie listów intencyjnych przez gminy – do dnia 15 kwietnia roku,
 • realizacja doradztwa w wybranych gminach – od dnia 15 kwietnia do dnia 30 września 2024 roku,
 • prace przygotowawcze do remontów i prace remontowe – od dnia 8 kwietnia 2024 roku do połowy września 2024 roku,
 • zasiedlanie wyremontowanych lokali – wrzesień/październik 2024,
 • zakończenie projektu – 31 grudnia 2024 roku.

Po zakończonym naborze każda osoba zgłaszająca otrzyma informację o wynikach na podany w zgłoszeniu adres email.

Więcej informacji na stronie: habitat.pl 

Aby zgłosić się do tego projektu należy przesłać wypełniony formularz do 27 marca (wystarczy, aby był on wysłany przez osobę pracującą w urzędzie gminy, nie wymagamy podpisu organu upoważnionego). Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj

Źródło: IP

Pt., 15 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła