Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przed zwolnieniem z opłaty za DPS

Z wokandy. Obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przed zwolnieniem z opłaty za DPS fotolia.pl

Precyzyjne ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy na dzień wydania decyzji w przedmiocie zwolnienia z ponoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest istotne, z uwagi na fakt, że wprowadzony w art. 64 ustawy o pomocy społecznej katalog okoliczności uzasadniających zwolnienie z opłaty jest katalogiem otwartym, a więc konieczna jest wszechstronna analiza sytuacji wnioskodawcy, gdyż o zwolnieniu mogą zadecydować wyjątkowe okoliczności, ujawnione dopiero w wyniku dogłębnej analizy stanu faktycznego.

Mając na uwadze konieczność ustalenia aktualnej sytuacji życiowej wnioskodawcy przed wydaniem decyzji o zwolnieniu z opłaty, który to obowiązek wynika zarówno wprost z treści art. 64 ustawy jak i z istoty tej instytucji, należy przyznać rację organowi odwoławczemu, że organ I instancji nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego w tym zakresie i miało to istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia, gdyż w konsekwencji nie mógł dokonać oceny przesłanek uzasadniających zwolnienie z opłaty. Prawidłowo zatem Kolegium uznało, że konieczne jest uchylenie decyzji organu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, gdyż decyzja w przedmiocie zwolnienia musi opierać się na aktualnych danych o wnioskodawcy, których zebrania MOPS zaniechał, bowiem nie przeprowadził wywiadu środowiskowego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2024 r., sygn. IV SA/Wr 761/23

Źródło: CBOSA 

Pt., 16 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek