Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Nowe rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego fotolia.pl

Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydała nowe rozporządzenie ws. rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jak informuje resort, wydanie rozporządzenia było konieczne ze względu na uporządkowanie i doprecyzowanie kwestii, które budziły wątpliwości interpretacyjne lub stanowiły barierę w przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego.

Najważniejsze zmiany:

  • wskazano wprost osoby uprawnione do przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, czyli pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, centrach usług społecznych i powiatowych centrach pomocy rodzinie;
  • doprecyzowano wyjątek w przypadku przebywania osoby w podmiocie leczniczym, gdy wywiad może przeprowadzić pracownik socjalny zatrudniony w tym podmiocie;
  • rozszerzono grupę osób, wobec których stosowana jest niestandardowa procedura na wypadek braku możliwości przeprowadzenia wywiadu – o inne osoby chorujące (nie tylko zaburzone psychicznie), których stan uniemożliwia przeprowadzenie czynności, a wymagają one udzielenia natychmiastowej pomocy (np. ubezpieczenia zdrowotnego);
  • uregulowano sposób przeprowadzania wywiadu z osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, nad którą sprawowana jest opieka oraz na potrzeby ustalenia faktycznie sprawowanej opieki (świadczenia rodzinne dla opiekunów);
  • wprost umożliwiono pracownikom socjalnym zatrudnionym w ośrodkach wsparcia sporządzanie aktualizacji wywiadu u osób przebywających w tych ośrodkach;
  • wprowadzono ułatwienia dotyczące uzupełniania dokumentacji niezbędnej podczas przeprowadzania wywiadu, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w sytuacji epidemii – m.in. rozszerzono zakres osób uprawnionych do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dołączanych do akt sprawy, a także doprecyzowano kwestie możliwości składania kopii dokumentów w postaci elektronicznej.

Główną zmianą jest wprowadzenie w części I Kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego, podziału na komponenty uzupełniane obligatoryjne oraz te wypełniane fakultatywnie – o czym będzie decydował pracownik socjalny - w zależności od okoliczności związanych z przeprowadzaniem wywiadu. Zmiana przyczyni się do ograniczenia czynności formalnych oraz usprawnienia procedur związanych z przyznawaniem wsparcia.

Skupiono się także na uproszczeniu wzoru kwestionariusza, a także na kwestiach związanych z bezpieczeństwem pracowników socjalnych.

Pracownicy socjalni otrzymają też nową legitymację. Będzie na niej widniało m.in. godło RP.

Źródło: MRiPS

Sob., 24 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska