Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Małopolskie. Bezzwrotne dotacje dla młodych przedsiębiorców

Małopolskie. Bezzwrotne dotacje dla młodych przedsiębiorców fotolia.pl

Od 1 sierpnia br. rusza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia osób młodych (które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.) w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie projektu, musi być podmiotem prowadzącym działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadającym bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP. Ponadto wnioskodawca musi posiadać siedzibę na terenie województwa małopolskiego oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinasowanie.

Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującego wyłącznie następujące elementy:

  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa,
  • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, w wysokości ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W konkursie wsparcie pomostowe możliwe jest wyłącznie w formie finansowej - nie jest możliwe świadczenie wsparcia pomostowego doradczego na rzecz uczestników/uczestniczek projektu po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania projektu (ze środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95 % w części dofinasowania pomniejszonego o wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów na ten moment wynosi 33 200 000,00 PLN, w tym na subregion:

  • Krakowski Obszar Metropolitalny, obejmujący miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki – 10 300 000,00 PLN;
  • Tarnowski obejmujący powiaty: brzeski, dąbrowski, miasto Tarnów, tarnowski – 6 700 000,00 PLN;
  • Sądecki obejmujący powiaty: gorlicki, limanowski, miasto Nowy Sącz, nowosądecki – 7 300 000,00 PLN;
  • Podhalański obejmujący powiaty: nowotarski, suski, tatrzański – 3 800 000,00 PLN;
  • Małopolska Zachodnia obejmujący powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki – 5 100 000,00 PLN.

Więcej informacji w regulaminie konkursu dostępnym tutaj.

Źródło: Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Czw., 30 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba