Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Unijne środki na integrację społeczną, zatrudnienia, edukację i zdrowie

Unijne środki na integrację społeczną, zatrudnienia, edukację i zdrowie fotolia.pl

Władza Wdrażająca Programy Europejskie przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KONKURS nr 4/1.3.1 PO KL Priorytet 1: Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.3: Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1: Projekty na rzecz społeczności romskiej

Władza Wdrażająca Programy Europejskie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 1.3.1: Projekty na rzecz społeczności romskiej.

Na realizację projektów w ramach konkursu dostępna jest kwota 18 000 000,00 PLN.

Kwota dostępnych środków na dzień 25.10.2011 r. wynosi 14 184 620,60 PLN

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące działania z zakresu integracji społecznej, zatrudnienia, edukacji i zdrowia, których realizacja przyczyni się do aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej oraz ułatwi członkom tej społeczności wyjście z trudnej sytuacji i odnalezienie się na otwartym rynku pracy.

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 1.3.1 muszą być kompleksowymi przedsięwzięciami łączącymi różnorodne działania w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu integracji społecznej i/lub aktywizacji zawodowej członków społeczności romskiej.

O dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.3.1 mogą ubiegać się wszystkie podmioty. Wnioskodawcą nie może być podmiot, który w ciągu ostatnich 3 lat dopuścił się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Pełne ogłoszenie o naborze wniosków, szczegółowe informacje dotyczące rodzajów form wsparcia, na które można uzyskać dofinansowanie oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej: www.wwpe.gov.pl w zakładce „Program Operacyjny Kapitał Ludzki".

Źródło: wwpe.gov.pl

Wt., 1 Lst. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka