Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konferencja "Realizacja Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL 2007-2013”

Konferencja fotolia.pl

Projekty służące aktywizacji osób wykluczonych społecznie, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - członków społeczności romskiej, osób niepełnosprawnych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, projekty dotyczące równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia, godzenia życia zawodowego i rodzinnego m. in. poprzez promocję elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy czy też rozwijania alternatywnych form opieki nad dziećmi, projekty wspierające publiczne służby zatrudnienia oraz instytucje pomocy i integracji społecznej to wybrane tematy, które zostaną zaprezentowane na ogólnopolskiej konferencji „Realizacja Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.

Konferencja odbędzie się 25 października 2011 r. (wtorek) w salach konferencyjnych Warszawskiego Centrum EXPO XXI, mieszczącego się w Warszawie, przy ul. Prądzyńskiego 12/14.

 

Celem konferencji będzie podsumowanie dotychczas realizowanych projektów oraz prezentacja planów na rok przyszły. Na konferencji chcielibyśmy również przybliżyć założenia do Planu działania na rok 2012 oraz przedstawić zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL i nowopowstałe Działania.

Do udziału w konferencji zaproszeni są obecni, jak i przyszli beneficjenci poszczególnych Działań w ramach Priorytetu I PO KL oraz wszystkie osoby zainteresowane wynikami i dobrymi praktykami dotychczas realizowanych projektów.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracji dostępnego na stronie www.konferencje-efs.pl do 24 października 2011 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Każda z osób, po dokonaniu rejestracji, otrzyma indywidualnie na podany adres e-mail informację potwierdzającą uczestnictwo w konferencji.

Źródło: wwpe.gov.pl

Sob., 15 Prn. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka