Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wolontariusze w organach administracji publicznej (cz. 2)

Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. Przy interpretacji tego wymogu należy odnieść się do tego jakie wymagania prawo stawia osobom, które byłyby zatrudnione danym stanowisku na innej podstawie niż umowa o wolontariat. Przykładowo ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o pomocy społecznej, Karta nauczyciela stawiają określone wymagania osobom zajmującym określone stanowiska pracy. Wolontariusz nie może wykonywać pracy nauczyciela jeżeli nie posiada stosownych kwalifikacji, czy wykonywać pracy socjalnej jeżeli nie posiada kwalifikacji do bycia pracownikiem socjalnym.

Inaczej niż w przypadku osób pozostających w stosunku pracy, brak jest przepisów ograniczających odpowiedzialność wolontariusza za szkody wyrządzone osobom trzecim. W ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie znalazł się jedynie zapis, że korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z kodeksem cywilnym kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.
Wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych. Nie powstaje więc obowiązek opłacania podatku od darowizny z tytułu usług świadczonych przez wolontariusza.

 

Śr., 13 Prn. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: