Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Petycje na nowo? W Sejmie jest projekt ustawy

Petycje na nowo? W Sejmie jest projekt ustawy fotolia.pl

W Sejmie pojawił się projekt zmiany ustawy o petycjach. Dotyczy obowiązków publikacyjnych.

Projektodawcy z sejmowej Komisji ds. petycji chcą zmienić sposób informowania o przebiegu rozpatrywania petycji. Chodzi głównie o udostępnianie odpowiedzi na stronie internetowej organu rozpatrującego wystąpienie.

Często zdarza się, że organ rozpatrujący petycję nie ujawnia publicznie ani zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji (sporządzonego zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy), ani skróconego omówienia tego zawiadomienia, nie widząc do tego podstaw w obecnym brzmieniu art. 8 ustawy. W konsekwencji organ rozpatrujący petycję często publikuje jedynie lakoniczne stwierdzenie "odpowiedzi udzielono", uznając że w ten sposób wypełnia ustawowy obowiązek opublikowania informacji, zawierającej dane dotyczące sposobu załatwienia petycji” – czytamy w uzasadnieniu.

Dlatego w projekcie skreśla się w art. 8 ust. 2 oraz art. 11 ust. 4 ustawy o petycjach ogólne obowiązki publikowania na stronie informacji o sposobie załatwienia petycji (w tym petycji wielokrotnych), a za to dodaje w art. 13 dwa ustępy temu poświęcone:

  • „3. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem, z wyłączeniem informacji prawnie chronionych, jest udostępniane na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego.
  • 4. W przypadku gdy udostępnienie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy zawiadomienia odnoszącego się do sposobu załatwienia petycji wielokrotnej, przepisu ust. 1 nie stosuje się”

Ze względu na termin wniesienia projektu, liczbą leżących w Sejmie i Senacie projektów oraz zasadą dyskontynuacji prac Sejmu po wyborach nie jest pewne czy parlament zajmie się projektem przed wyborami.

Pt., 11 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński