Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dwa projekty zmian rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Nowelizacja rozporządzenia z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zakłada dostosowanie podstawy programowej do zmian w systemie oświaty, dotyczących przywrócenia obowiązku szkolnego dzieci siedmioletnich.

Objęcie dzieci sześcioletnich obowiązkowym rocznym wychowaniem przedszkolnym wymaga uwzględnienia  w podstawie programowej wychowania przedszkolnego umiejętności z zakresu czytania i przygotowania dzieci do nabywania umiejętności pisania, a także umiejętności matematycznych niezbędnych do odjęcia nauki w szkole. W podstawie programowej wychowania przedszkolnego zaproponowano również zmiany porządkujące, które uwzględniają dostosowania wymagań w zakresie poszczególnych wiadomości i umiejętności do możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych, w tym ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Przepisy przejściowe regulują ponadto harmonogram realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”. Zmiany te polegają na uregulowaniu kwestii stosowania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obszarze – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym – w roku szkolnym 2016/2017.

Dlatego też niezbędne okazało się dokonanie zmian także w rozporządzeniu z 30 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, tak aby nie regulowało już realizacji tej podstawy programowej w tym obszarze w roku szkolnym 2016/2017.

Czw., 21 Kw. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka