Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższe otoczenie przy rewitalizacji

Najbliższe otoczenie przy rewitalizacji fotolia.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zbiera uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji. 

Taki plan stanowi szczególną formę „normalnego” miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co rozstrzygnięto w przepisie ustawy. Zatem, gdy dla danego obszaru obowiązuje plan miejscowy, uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji zastępuje ustalenia tego planu. Rozporządzenie uzupełnia zakres wskazany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozporządzenia te stosowane będą łącznie w przypadku opracowywania miejscowego planu rewitalizacji.

Rozporządzenie wprowadza pojęcie najbliższego otoczenia przez, które należy przez to rozumieć pierzeję lub kwartał zabudowy, których częścią jest dany obiekt, teren albo obszar oraz pierzeję naprzeciwległą do pierzei, przy której położony jest ten obiekt, teren albo obszar.

Z rozporządzenia wynikają  również  ustalenia dotyczące charakterystycznych cech elewacji w tym kolorystyki budynków oraz stolarki okiennej i drzwiowej, które wynikają z konieczności dostosowania cech i estetyki planowanej zabudowy do charakteru miejsca. Jednocześnie ustalenia w zakresie zakazu przekształceń elewacji, zakazów dociepleń elewacji oraz zachowania lub odtworzenia materiałów i detali elewacyjnych w miejscowym planie rewitalizacji umożliwiają zachowanie oryginalnych i charakterystycznych cech zwłaszcza w obszarach śródmiejskiej zabudowy lub w obszarach gdzie lokalizowane są obiekty historyczne, które wymagają ochrony. 

Plan w części tekstowej obejmował będzie również określenie maksymalnej powierzchni sprzedaży obiektów handlowych, w tym obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o wskazanej w planie maksymalnej powierzchni sprzedaży i ich dopuszczalnej liczby regulacje dotyczące granicznej wielkości tej powierzchni wyrażonej w metrach kwadratowych, z dopuszczeniem jej różnicowania w ramach obszaru objętego planem. 

Czw., 4 Lt. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk