Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NIK ujawnił duże nieprawidłowości w starostwach

NIK ujawnił duże nieprawidłowości w starostwach fotolia.pl

9 kwietnia 2015 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji. Przedmiotem spotkania było zaprezentowanie przez NIK wyników kontroli wojewodów w zakresie prawidłowości wykonywania nadzoru nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. I chociaż wydawałoby się, że kontrola nie dotyczy samorządu powiatowego bezpośrednio, to jej wyniki okazują się być przygniatające dla powiatów i ośrodków pomocy społecznej.

Skontrolowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i ujawnienia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy społecznej.

Kontroli podlegała działalność  6 województw, 12 ośrodków pomocy społecznej i 12 starostw w latach 2011- 2013.

NIK wskazała na szereg nieprawidłowości. I tak:

  • z zakresu gospodarowania nieruchomościami - brak wiarygodnych ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa (8 na 12 powiatów nie prowadzi ewidencji), brak sprawozdawczości - co trzeci starosta nie przekazywał sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami do wojewody,
  • z zakresu pomocy społecznej - do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z chorobami psychicznymi zatrudniane/angażowane są osoby bez koniecznych kwalifikacji (wykształcenia, doświadczenia), w ramach jednego województwa istnieją duże rozbieżności w cenie za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (do kilkuset procent),
  • z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie - co 3 powiat nie organizował programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Żaden z wojewodów, starostów czy ośrodków pomocy społecznej nie zgłosił uwag do wystąpień pokontrolnych.

Zdaniem NIK poprawy skuteczności nadzoru wojewodów w przedmiotowym zakresie należy dokonywać poruszając się w ramach istniejących rozwiązań organizacyjnych i prawnych.

Pt., 10 Kw. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka