Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W tym tygodniu w parlamencie. Samorządy na tapecie

W bieżącym tygodniu, w dniach 19-21 marca odbędzie się 64. posiedzenie Sejmu. W tych dniach zaplanowano również posiedzenia komisji, które rozpatrywać będą projekty dotykające spraw samorządowych.

18 marca, wtorek

Tego dnia rozpatrzeniem prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk 1525) zajmie się utworzona w tym celu podkomisja nadzwyczajna. Projekt nie jest nowy. Procedowany jest już od dłuższego czasu. Wpłynął do Sejmu w lipcu ubiegłego roku i od tego czasu był konsultowany z organizacjami samorządowymi.

19 marca, środa

Komisja zdrowia kontynuować będzie rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie z października ub. roku ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk 1849) .

Podkomisja nadzwyczajna (Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego) rozpatrywać będzie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk 2030) . Organizacje samorządowe mają uwagi do tego projektu przede wszystkim dotyczące braku określenia skutków finansowych dla zarządów mieszkań komunalnych.

Komisja Samorządu Terytorialnego zajmuje się m.in. poselskim (Twój Ruch) projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk 1380),  lutego ub. roku. Dotyczy on rozszerzenia zakazów zatrudniania radnych oraz osób bliskich. Biuro Analiz Sejmowych uznało proponowane zapisy za „zbyt daleko idące”. Negatywne stanowisko w sprawie projektu przedstawił także rząd. Komisja utworzyła podkomisję nadzwyczajną. Projekt będzie rozpatrywany na środowym posiedzeniu podkomisji.

20 marca, czwartek

W kwietniu ub. roku trafił do Sejmu poselski (PiS) projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (druk 1959). Podkomisja nadzwyczajna utworzona do jego rozpatrzenia zajmie się projektem na czwartkowym posiedzeniu. Projekt sprowadza się do zobowiązania nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia celowego niszczenia budynku do niezwłocznego zawiadomienia prokuratury lub policji oraz obowiązku skierowania przez prokuratora powództwa na rzecz mieszkańców danego budynku o przywrócenie zaopatrzenia w wodę w przypadku jego odcięcia, i to przed wszczęciem postępowania przygotowawczego. Celem zmian jest utrudnienie zjawiska celowego usuwania lokatorów przez właścicieli budynków.
 
Komisji Administracji i Cyfryzacji wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zajmą się rozpatrzeniem wniosku w sprawie powołania podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego (PO) projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk 2107). Projekt pochodzi z lipca ub. roku, jest znany i był powszechnie dyskutowany. Korporacje samorządowe, w tym Związek Powiatów Polskich, zgłosiły do proponowanych rozwiązań szereg uwag.

Podkomisja nadzwyczajna do  rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk 2064) przeprowadzi na czwartkowym posiedzeniu dyskusję ogólną o projekcie.

W czwartek odbędzie się także posiedzenie utworzonej przez Komisję Infrastruktury oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk 758). Projekt jest po drugim czytaniu na posiedzeniu plenarnym.

Minister spraw wewnętrznych przedstawi na posiedzeniu komisji sprawa wewnętrznych informację na temat systemu i zasad usuwania z dróg pojazdów uszkodzonych lub powypadkowych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz usuwania pojazdów na mocy art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Sprawozdanie z wykonania budżetów JST za 2013 r. będzie przedmiotem obrad stałej podkomisji ds. finansów samorządowych.

Źródło: sejm.gov.pl, senat.gov.pl

Pt., 14 Mrz. 2014 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża