Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Podmioty lecznicze a potrzeby obronne państwa

Podmioty lecznicze a potrzeby obronne państwa fotolia.pl

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.

Autorzy projektu przewidują modyfikacje sposobu nakładania zadań w odniesieniu do niektórych podmiotów leczniczych. Przyjęto, że forma zarządzenia lub polecenia właściwego organu będzie stosowana w przypadku nakładania zadań na podmioty lecznicze będące jednostkami organizacyjnie podległymi temu organowi. W pozostałych przypadkach właściwy organ będzie nakładał zadania na podmiot leczniczy decyzją administracyjną. Nakładanie zadań przez właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej będzie dotyczyło m.in. wszystkich podmiotów leczniczych utworzonych w formie spółki kapitałowej, niezależnie od wartości nominalnej udziałów albo akcji należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie doprecyzowano również kwestię uzgadniania wybranych planów dodając obok podmiotu tworzącego również podmiot będący jedynym albo większościowym udziałowcem albo akcjonariuszem w odniesieniu do danego podmiotu leczniczego. Dzięki temu w uzgadnianie tych planów włącza się organy i jednostki, które utworzyły podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej, gdyż „podmiot tworzący” odnosi się wyłącznie do podmiotów leczniczych utworzonych w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej albo jednostki wojskowej.

Projekt przewiduje również zapewnienie przekazywania informacji o zadaniach realizowanych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego do organów tych jednostek samorządu terytorialnego. Sposób i zakres przekazywania informacji między poszczególnymi organami i podmiotami leczniczymi będzie ujęty w opracowywanych przez wojewodę instrukcjach dotyczących sporządzania planów na potrzeby obronne państwa.

Z projektem można zapoznać się tutaj 

Źródło: www.rcl.gov.pl

Czw., 23 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel