Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dodatkowe lutowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji

Dodatkowe lutowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji fotolia.pl

23 lutego br. odbyło się dodatkowe w tym miesiącu posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Tematem spotkania był projekt rozporządzenia w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty.

Główna uwaga w dyskusji skupiła się na kwestii dotyczącej tworzenia grup wychowawczych dla nieletnich matek i ich dzieci w MOW-ach, a także zawiadamianiu dyrektora MOW i organu prowadzącego MOW o skierowaniu nieletniego do MOW. Zagadnienia te opisane zostały szerzej w artykule zamieszczonym TUTAJ.

Ponadto resort edukacji uwzględnił następujące uwagi ZPP:

  • monitorowana będzie sytuacja związana z liczbą skierowań do MOW-ów dla nowej grupy wychowanków tj. niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i kosztami ich utrzymania w MOW (jeżeli potrzebne będą zmiany w finansowaniu w tym zakresie to nastąpią one na rok 2024);
  • jeżeli w czasie przepustki lub urlopu nieletniej matki zajdzie potrzeba pozostawienia dziecka w MOW to opiekę nad nim będzie sprawowała pomoc nauczyciela sfinansowana z programu MEiN (pomoc nauczyciela będzie także pełniła opiekę nad dzieckiem w czasie, gdy nieletnia matka będzie przebywała na zajęciach);
  • z zapisów dotyczących karty wyposażania dziecka przebywającego z nieletnią matką w MOW mają zostać usunięte zapisy dotyczące konieczności odnotowywania jakie rzeczy dziecko otrzymało w czasie pobytu w MOW;
  • doprecyzowano, że terminy na zmiany w arkuszach organizacyjnych liczone są w dniach roboczych oraz uzupełniono przepis o wskazanie ile dni na wydanie opinii ma kurator oświaty;
  • zapisy uzasadnienia zostaną uzupełnione o wskazanie, że pomimo pominięcia w projekcie przepisu dotyczącego zasad partycypacji podmiotów sprawujących instytucjonalną pieczę zastępczą nad wychowankiem w kosztach utrzymania takiego wychowanka w MOW, zasada taka nadal obowiązuje, a jej pominięcie wynika jedynie z uwag RCL. 

Tematem zgłoszonym do porządku obrad kolejnego Zespołu była kwestia dotycząca umożliwienia organizacji no. praktyk zawodowych dla uczniów z terenów przygranicznych, poza granicami naszego kraju. 

Pt., 24 Lt. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka