Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowelizacja programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Nowelizacja programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego fotolia.pl

Dotychczasowa realizacja programu pilotażowego przyczyniła się przede wszystkim do skrócenia długości hospitalizacji oraz zwiększenia liczby porad ambulatoryjnych. W związku z funkcjonowaniem punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego zwiększyła się dostępność do psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W przypadkach pilnych udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej następuje nie później niż w terminie 72 godzin od zgłoszenia. W dotychczasowym systemie długość oczekiwania do lekarza psychiatry wynosi nawet do kilku miesięcy. Niezbędne są kolejne zmiany w tym zakresie.

Wobec tego w ramach KWRiST do zaopiniowania wpłynął projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Zmiana rozporządzenia została dokonana w oparciu o dotychczasowe doświadczenia dotyczące realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach pilotażu przez funkcjonujące centra zdrowia psychicznego.

Psychiatryczne oddziały rehabilitacyjne oficjalnie zaliczone do centrum zdrowia psychicznego

Jednym z celów zmiany jest doprecyzowanie przepisów, aby rozstrzygnąć pojawiające się wśród Oddziałów Wojewódzkich NFZ wątpliwości interpretacyjne. Mając na uwadze fakt, iż w skład centrum zdrowia psychicznego mogą wchodzić inne komórki organizacyjne udzielające świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej, nowy przepis jednoznacznie wskazuje, że warunek rozporządzenia będzie spełniony także wówczas, gdy do liczby miejsc oddziału dziennego psychiatrycznego, doliczy się miejsca oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego.

Całodobowe konsultacje lekarskie

Deklaruje się także wykonywanie całodobowych konsultacji telefonicznych przez lekarzy świadczących usługi w ramach opieki zdrowotnej w stacjonarnych oddziałach psychiatrycznych, izbach przyjęć lub działach przyjęć szpitali psychiatrycznych, w ramach umów zawartych z oddziałem wojewódzkim Funduszu w rodzaju opieka psychiatryczna.

Rozszerzenie programu pilotażowego

Zaproponowany projekt doprecyzowuje intencję projektodawcy, zgodnie z którą minimalne normy zatrudnienia wynikające z rozporządzenia koszykowego stosowało się wyłącznie do świadczeń stacjonarnych i izby przyjęć. Minimalne normy zatrudnienia są łączne dla całego personelu. Dodatkowo rozszerzono program pilotażowy o kolejnych realizatorów, a także część podmiotów dotychczas realizująca program pilotażowy zwiększyła swój obszar działania.

Zwiększenie dostępności świadczeń ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży

Przewiduje się także zmiany w zakresie funkcjonowania punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego. Ma to na celu zwiększenie maksymalnej liczby osób, na które powinien przypadać jeden punkt, co wynika z dotychczasowych doświadczeń w ramach realizacji pilotażu. Zmiana ponadto ma na celu umożliwienie udzielania przez personel świadczeń osobom poniżej 18 r.ż.

Skutki finansowe

Skutki finansowe wynikające z wejścia w życie rozporządzenia zostaną pokryte w ramach środków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Koszty programu pilotażowego zostaną pokryte z pozycji dotyczącej finansowania programów pilotażowych w planie finansowym NFZ.

Czw., 12 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka