Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z czerwcowych posiedzeń Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Relacja z czerwcowych posiedzeń Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej fotolia.pl

W czerwcu odbyły się dwa posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Dominującym tematem były dwie duże ustawy reformujące instytucje rynku pracy i zatrudnienie cudzoziemców.

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się 10 czerwca br. Na zespole pozytywnie zaopiniowano:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy;
  3. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie preparatów ze stabilnym jodem, w jakie wyposaża się osoby z ogółu ludności znajdujące się w strefie planowania wyprzedzających działań interwencyjnych;
  4. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

W sprawach różnych omówiono temat dotyczący wprowadzenia do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przepisu, który jednoznacznie będzie wyłączał obowiązek stosowania Prawa zamówień publicznych przy zawieraniu umów z członkami zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (w niektórych samorządach budzi to wątpliwości). Ministerstwo zapowiedziało, że jest za wprowadzeniem takiego przepisu i przy kolejnej nowelizacji ustawy uwzględni również taką zmianę.

Kolejnym tematem była zgłoszona przez ZPP propozycja zmiany treści § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tak, by nie budził on wątpliwości interpretacyjnych w kwestii wyliczenia wysokości dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Zmiana ta miałaby polegać na zastąpieniu treści opisowej (słownej) stosownym wzorem. Wystąpienie ZPP w tej sprawie dostępne jest tutaj. Przedstawiciel Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych wskazał, że w najbliższym czasie zmiana rozporządzenia nie jest planowana, ale potwierdził aktualność interpretacji wydanej przez resort wiele lat temu oraz zobowiązał się do jej ponownego zamieszczenia na stronie Biura Pełnomocnika.

Kolejne posiedzenie, które odbyło się 24 czerwca 2024 r., poświęcone było projektowi ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia oraz projektowi ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy. Do obu projektów strona samorządowa zgłosiła łącznie kilkaset uwag. Trzeba oddać przedstawicielom Departamentu Rynku Pracy w MR,PiPS, że poważnie podeszli do tematu konsultacji. Posiedzenie było, jednym z najdłuższych w historii. Na posiedzeniu strona rządowa szczegółowo odniosła się do uwag, duża część z nich została uwzględniona. Kwestią sporną jest podział środków Funduszu Pracy. Tę kwestię dodatkowo przedstawiciel ZPP przedstawił na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.  Projekty na razie nie zostały zaopiniowane. Strona samorządowa czeka na tekst po uzgodnieniach i konsultacjach, tak aby mieć wgląd i móc wyrazić opinię do projektu w wersji zbliżonej do tej jaka zostanie skierowana do Sejmu.

Z porządku obrad obu posiedzeń zdjęto projekt rozporządzenia w sprawie wzoru kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka służącego stwierdzeniu zasadności zapewnienia dziecku ochrony w związku z przemocą domową. Strona samorządowa czeka na nową wersje projektu i odniesienie się Ministerstwa do zgłoszonych uwag.

Pon., 1 Lp. 2024 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel