Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zwalczanie nadużyć w komunikacji elektronicznej

Zwalczanie nadużyć w komunikacji elektronicznej fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Jak wskazano w uzasadnieniu, w ostatnich miesiącach nasiliły się również ataki na osoby fizyczne z wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych.

Przestępcy, stosując specjalne bramki internetowe VoIP podszywali się pod numer zaufanych instytucji czy osoby publiczne i dzwonili z rzekomo prawdziwego numeru. W ten sposób próbowali nakłonić odbiorców do niekorzystnego działania czy w niektórych przypadkach nawet próbowali ich zastraszyć. Oszuści wykorzystywali w ten sposób słabości sieci telekomunikacyjnych, które powodują, że operatorzy sieci mobilnych często nie są w stanie zweryfikować, czy połączenie w ramach którego jest prezentowany numer faktycznie pochodzi z karty SIM, która jest zarejestrowana dla danego numeru.

Główne założenia projektu są następujące: Na przedsiębiorców telekomunikacyjnych zostaną nałożone obowiązki i uprawnienia związane ze zwalczaniem nadużyć telekomunikacyjnych. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą obowiązani, w szczególności do: podejmowania proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom w komunikacji elektronicznej, blokowanie krótkich wiadomości tekstowych, które zawierają treści o charakterze smishingu zgodne ze wzorcem wiadomości przekazanym przez CSIRT NASK, blokowanie połączeń głosowych, które mają na celu podszywanie się pod inną osobę lub instytucję.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie prowadził wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych. Zespół CSIRT NASK będzie monitorował występowanie smishingu i przekazywał przedsiębiorcom telekomunikacyjnym wzorce wiadomości wskazujące na wystąpienie smishingu.

W ustawie wprowadzona została generalna reguła stanowiąca, że nadużycia w komunikacji elektronicznej są zakazane. Ustawa wprowadza otwarty katalog nadużyć w komunikacji elektronicznej, ponieważ wobec postępu technologicznego nie jest możliwe zidentyfikowanie wszystkich form nadużyć.

Projekt ustawy nakłada na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego ogólny obowiązek podejmowania proporcjonalnych działań mających na celu zapobieganie nadużyciom w komunikacji elektronicznej i ich zwalczanie. Istotne jest, że mają to być działania proporcjonalne, gdyż wśród przedsiębiorców telekomunikacyjnych znajdują się zarówno duzi przedsiębiorcy dostarczający sieci mobilne, jak i mali i średni przedsiębiorcy. Działania podejmowane przez te podmioty będą więc zależne od wielkości podmiotu, posiadanej infrastruktury czy charakteru świadczonych usług.

Projekt zakłada, aby monitorowaniem występowania smishingu zajmował się zespół CSIRT NASK. Po wykryciu smishingu zespół ten informowałby, za pomocą systemu teleinformatycznego, przedsiębiorców telekomunikacyjnych o takim nadużyciu. Projekt przewiduje procedurę odwoławczą dla nadawcy wiadomości uznanej za wyczerpującą znamiona nadużycia w komunikacji elektronicznej. Nadawca będzie mógł zgłosić sprzeciw do Prezesa UKE. Prezes UKE będzie obowiązany rozpatrzyć sprzeciw co do zasady w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Z całością projektu można zapoznać się tutaj.

Czw., 16 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek