Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Listopadowy Zespół ds. Edukacji pod znakiem podziału subwencji oświatowej na 2022 r.

Listopadowy Zespół ds. Edukacji pod znakiem podziału subwencji oświatowej na 2022 r. fotolia.pl

19 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST. Zespół uzgodnił projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Opinię pozytywna z uwagą uzyskał projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej (kwestię tego projektu szerzej opisaliśmy tutaj).

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających znajomość języka pomocniczego nie został zaopiniowany ze względu na trwające uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje publiczne. Opinia zostanie wydana po przekazaniu projektu w wersji po uzgodnieniach międzyresortowych. 

Najistotniejszym punktem porządku obrad był projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022. 

Dyrektor Jerzy Jakubczuk wyczerpująco odpowiedział na uwagi zgłoszone przez poszczególne korporacje samorządowe (z uwagami Związku Powiatów Polskich można zapoznać się poniżej). Ustalono, że odpowiedzi zostaną przekazane na piśmie. Pan Dyrektor przedstawił informację, że standard A w 2022 r. wyniesie 6118 zł (co oznacza wzrost o 49 zł), ale może nieznacznie się obniżyć w związku z korektą danych. Skutki proponowanych przez korporacje samorządowe zmian wyliczono na 4 mld zł, co bez wzrostu subwencji spowodowałoby spadek o ponad 7% standardu A. W związku z tym faktem MEiN nie może rekomendować ich przyjęcia. Przedstawicielka ZPP zaproponowała więc, by w związku z tym Strona Samorządowa zgłosiła wniosek o zwiększenie subwencji oświatowej co najmniej o 4 mld zł w 2022 r.

Przedstawicielka ZPP zgłosiła także kwestię finansowania wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, podnoszoną już przez Związek kilkakrotnie podczas Zespołów. W ubiegłym roku resort edukacji deklarował bowiem wypracowanie nowego mechanizmu naliczania subwencji na te placówki (np. biorąc pod uwagę średnioroczną liczbę wychowanków). Jednocześnie przedstawicielka ZPP zawnioskowała o zwiększenie wagi na wychowanków skierowanych, ale niedoprowadzonych do MOW. Dyrektor Jerzy Jakubczuk zadeklarował, że na kolejny rok budżetowy MEiN postara się wypracować nowy sposób finansowania MOW-ów, bardziej korzystny dla organów prowadzących tego typu placówki. Resort edukacji pochyli się jeszcze nad dwoma zagadnieniami, na które uwagę zwrócił Związek Powiatów Polskich a mianowicie wskaźnika zwiększającego dla internatów i burs oraz wagą na nauczanie i indywidualne. 

Przedstawicielka UMP zgłosiła wniosek o pozostawienie wagi P46 na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez placówki publiczne na dotychczasowym poziomie. Ustalono, że MEiN rozważy ten wniosek. Kolejna z osób reprezentujących UMP zawnioskowała aby wyodrębnić z wagi na zadania pozaszkolne niektóre konkretne zadania, jak np. prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli czy młodzieżowych domów kultury. Jak podkreślono to motywowałoby JST do ich prowadzenia. Dyrektor Jerzy Jakubczuk odpowiedział, że trwają przygotowania do zmian ustawowych, które zwiększą finansowanie, choćby poradni pedagogiczno-psychologicznych (na ten cel z rezerwy ministra ma zostać do rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przesunięta kwota 180 mln zł). 

Ze względu na zbyt fakt, że wysokość kwoty części oświatowej subwencji ogólnej jest niedoszacowana, przedmiotowy projekt rozporządzenia został przez stronę samorządową zaopiniowany negatywnie.

Sob., 20 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka