Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wymiana tablic urzędowych do 31 grudnia 2028 r. - uwzględniona uwaga ZPP

Wymiana tablic urzędowych do 31 grudnia 2028 r. - uwzględniona uwaga ZPP fotolia.pl

Podczas listopadowego posiedzenia Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST powrócił temat projektu ustawy o symbolach państwowych RP.

Założenia projektu opisywaliśmy tutaj.

Jednym z najistotniejszych kosztów projektu będzie konieczność wymiany tablic urzędowych z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i tablic urzędowych z nazwą podmiotu zainstalowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Tablice takie będą mogły być umieszczone na budynkach, zgodnie z pierwotną wersją projektu nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.

Uwagę w powyższym zakresie zgłosił w toku opiniowania projektu Związek Powiatów Polskich. Po pierwsze zawnioskowano o konieczność wydłużenia przywołanego powyżej terminu do 31 grudnia 2028 r. ZPP zwrócił się także o przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na realizację założeń projektowanej ustawy. W uzasadnieniu uwagi podniesiono, że w dziesięcioletniej perspektywie oszacowano skutek finansowy projektu na ok. 150 mln zł. Blisko 90% kosztów wdrożenia projektowanych zmian w związku z koniecznością m.in. wymiany tablic urzędowych, druków, formularzy, dokumentów publicznych poniesie sektor samorządowy. Jak zauważono, proponowany okres przejściowy na wymianę tablic urzędowych jest zbyt krótki i spowoduje obciążenie dla lokalnych budżetów. Projektowane zmiany z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy będą mało widoczne (np. kolor części rogowych czy prześwity w koronie) a wpłyną na realizację innych zadań publicznych. Stąd też uzasadniony jest postulat wydłużenia okresu przejściowego i umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego stopniowej wymiany tablic. Proponowana data jest tożsama z proponowanymi przez projektodawców terminami w ust. 8 i 11 art. 82 projektu ustawy. Ewentualnie rozwiązaniem może stać się przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego środków finansowych z budżetu państwa dedykowanych realizacji założeń projektu ustawy w zaproponowanym przez projektodawców terminie, tak aby równomiernie rozłożyć koszt wdrożenia ustawy na administrację rządową i samorządową. 

Kwestia zgłoszona przez Związek Powiatów Polskich miała zostać rozważona przez projektodawców - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz skonsultowana z Ministrem Finansów. 

Projekt do zaopiniowania przez Zespół ds. Edukacji powrócił w grudniu. Na kilka dni przed posiedzeniem strona samorządowa otrzymała niejednoznaczne wyjaśnienia Ministra Finansów, który wskazywał, że z rezerw pozostających w dyspozycji wojewodów nie można wypłacać dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego. Nie do końca było jasne dlaczego MF jako źródło finansowania zmian proponowanych w ustawie o symbolach państwowych RP wskazał rezerwy wojewodów, poddając jednak w wątpliwość taki sposób finansowania. 

Nie mniej podczas posiedzenia Zespołu, przedstawicielka projektodawców (MKiDN) przychyliła się do wydłużenia terminu na wymianę tablic do 31 grudnia 2028 r. Zespół wydał więc opinię pozytywną do projektu jednak z zasadniczą uwagą, że w kosztach wdrożenia ustawy powinna partycypować strona rządowa i samorządowa, a rząd powinien znaleźć źródło sfinansowania takich kosztów. Przedstawicielka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwróciła uwagę że kwestia ta zostanie poruszona na etapie prac parlamentarnych.

Pt., 19 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka