Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opublikowano treść nowelizacji Prawa oświatowego dotyczącą wzmocnienie kuratora oświaty

Opublikowano treść nowelizacji Prawa oświatowego dotyczącą wzmocnienie kuratora oświaty fotolia.pl

Do konsultacji publicznych oraz opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, resort edukacji przekazał projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Jest to projekt dotyczący w głównej mierze zmian w zakresie kompetencji organu nadzoru pedagogicznego - kuratora oświaty.

Szczegółowo w projekcie zaproponowano modyfikacje rozwiązań w zakresie:

 1. nadzoru pedagogicznego;
 2. powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz powoływania na ww. stanowisko;
 3. składu komisji konkursowej powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (zespołu szkół lub placówek), w tym na stanowisko dyrektora nowo zakładanej szkoły lub placówki (nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek);
 4. odwoływania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce;
 5. procedury likwidacji szkoły;
 6. tworzenia zespołu szkół lub placówek;
 7. arkusza organizacji szkoły i przedszkola;
 8. wzmocnienia nadzoru nad szkołami niepublicznymi;
 9. oceny pracy dyrektora szkoły;
 10. zawieszania dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków;
 11. wprowadzenia możliwości tworzenia szkół filialnych przez publiczne szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne;
 12. działalności oddziałów przygotowania wojskowego oraz rekrutacji do szkół prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej;
 13. wprowadzenia rozwiązań dotyczących zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 14. organizacji indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania oraz kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w podmiotach leczniczych.

W ustawie o Systemie Informacji Oświatowej zaproponowano natomiast:

 1. zwiększenie zakresu danych zbieranych o zadania szkoły lub placówki wobec uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 2. umożliwienie pozyskania danych osobowych i dziedzinowych nauczycieli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu prowadzenia analiz związanych m.in. ze skutkami epidemii.

Z pełną treścią projektu można zapoznać się tutaj.

Pt., 23 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka