Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia dzienników budowy w KWRiST

Projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia dzienników budowy w KWRiST fotolia.pl

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii skierował do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. Potrzeba wydania tego rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy – Prawo budowlane dokonanej ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jak wskazują autorzy projektu, co do zasady przewiduje się powtórzenie rozwiązań funkcjonujących w uchylanym rozporządzeniu – ze zmianami dostosowującymi projektowane przepisy rozporządzenia do obecnego brzmienia Prawa budowlanego. Zmiany te to m.in.:

  • brak regulacji w zakresie tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, które przeniesione zostały do Prawa budowlanego (dodane art. 45a–45c),
  • brak regulacji wskazujących osoby upoważnione do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, montażu i rozbiórki, które przeniesione zostały do art. 45 ust. 8 Prawa budowlanego.

Ponadto regulacja przewidziana w projektowanym § 8 została uzupełniona o obowiązek potwierdzania wpisem do dziennika budowy przez pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie, dokonywania nie tylko czynności kontrolnych, ale też innych czynności, jak na przykład pobierania próbek na budowie na podstawie art. 16 ust. 2a ustawy o wyrobach budowlanych, bowiem w ocenie projektodawców także takie działania powinny być w tym dokumencie wykazane.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Pt., 11 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel