Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Komu nie wydać karty do głosowania

W wyborach nie mogą uczestniczyć osoby pozbawione czynnego prawa wyborczego. Aby jednak komisja wyborcza nie wydała karty do głosowania osobie pozbawionej tego prawa musi istnieć skuteczny system zawiadamiania o orzeczeniach sądu w tym przedmiocie. System taki ustanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania, którego projekt trafił pod obrady Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli.

Rozporządzenie to przewiduje, że gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby pozbawionej czynnego prawa wyborczego będą otrzymywały zawiadomienia:

  1. od sądów pierwszej instancji o osobach, które prawomocnym orzeczeniem sądu zostały:
    1. pozbawione praw publicznych,
    2. ubezwłasnowolnione,
  2. od Sądu Najwyższego o osobach pozbawionych praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Zawiadomienia wysyłane są najpóźniej w terminie siedmiu dni od chwili uprawomocnienia się orzeczenia lub zwrotu akt z właściwego sądu.

Analogiczne reguły dotyczą zawiadamiania o osobach, wobec której wygasła przyczyna pozbawienia czynnego prawa wyborczego.

Niezależnie z chwilą ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów sądy pierwszej instancji (z wyłączeniem spraw, których akta znajdują się w sądzie drugiej instancji – w tym przypadku obowiązek zawiadomienia ciąży na tym sądzie) przekażą urzędom właściwych gmin zawiadomienia o osobach:

  1. pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, jeżeli koniec okresu, na który ten środek karny orzeczono, przypada nie wcześniej niż w dniu wyborów;
  2. ubezwłasnowolnionych do dnia wyborów prawomocnym orzeczeniem sądu.

Swoiste zdublowanie informacji ma na celu zapobiec sytuacjom uczestnictwa w wyborach przez osoby nieuprawnione.

 

Czw., 18 Sp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski