Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

I znów zwolnienia podatkowe...

Zgodnie z kształtującą się tradycją każdy kolejny miesiąc przynosi kolejną propozycję zwolnień podatkowych. Tym razem dotyczy to dochodu (przychodu) uzyskanego z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w latach 2011-2015 przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a także z odpłatnego zbycia tych obligacji.

Taką propozycję zawiera projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, który trafił do zaopiniowania przez Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej. Jak zostało wskazane w uzasadnieniu Bank Gospodarstwa Krajowego zamierza wyemitować obligacje na rynkach zagranicznych, w walucie obcej, w ramach programu Euro Medium Term Note (EMTN). Projektodawcy wskazują, że warunkiem powodzenia emisji obligacji przeprowadzanej na międzynarodowych rynkach finansowych jest zwolnienie z opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu odsetek. Z kolei zwolnienie dochodów z odpłatnego zbycia obligacji w sposób znaczący wpływa na zwiększenie ich płynności na rynku wtórnym. Projektodawcy twierdzą, że brak zwolnienia może utrudnić lub wręcz uniemożliwić, w warunkach dużej konkurencji, uplasowanie się obligacji na zagranicznym rynku finansowym i podnieść koszty emisji, poprzez konieczność zaproponowania przez emitenta wyższego progu rentowności.

W związku z tym proponuje się dokonanie zwolnienia podatkowego. Uszczerbek podatkowy w latach 2012-2021 wyniesie średnio ponad 21 mln zł rocznie.

 

Czw., 18 Sp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski