Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obradował Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

W dniu 25 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Zespół obradował po raz pierwszy pod nowym współprzewodniczącym – wskazanym przez Związek Miast Polskich prezydentem Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem.

Obrady rozpoczęły się od omówienia projektu ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Współprzewodniczący zespołu w imieniu strony samorządowej wskazał na niestosowność kierowania do Komisji Wspólnej projektów znajdujących się jeszcze w wersji niedopracowanej w ramach samej administracji rządowej. Tuż przed posiedzeniem do członków Zespołu dotarła bowiem nowa wersja projektu różniąca się w niektórych punktach bardzo istotnie w stosunku do poprzedniej. Zgłoszone uwagi dotyczyły w szczególności nieadekwatnych progów umożliwiających skorzystanie z dobrodziejstw ustawy, jak również przekazywania gminom nowych zadań własnych bez wskazania źródeł sfinansowania ich realizacji. Ostatecznie przy dużych wątpliwościach projekt wstępnie uzgodniono.

Podobny los spotkał projekt ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o graniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Tutaj wątpliwości również dotyczyły braku informacji dotyczących sposobu rekompensaty negatywnych skutków finansowych. Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki zadeklarowali, że informację na ten temat przedstawią na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej.

Pozostałe projekty przewidziane w projekcie obrad zostały pozytywnie zaopiniowane. Były to:

  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadawania numeru PESEL;
  • projekt założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach;
  • projekt ustawy o rzeczach znalezionych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W tym przypadku uwzględniono część uwag m. Częstochowy – dotyczących w szczególności skrócenia określonych w ustawie okresów – z 2 lat do 1 roku;
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Czw., 31 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski