Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Procedura "Niebieskiej Karty"

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła obowiązek podejmowania interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. Sposób podejmowania działań został przewidziany do szczegółowego ustalenia w akcie wykonawczym. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” trafiły właśnie do zaopiniowania przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zgodnie z powołanym projektem rozporządzenia „Niebieska Karta” składa się z pięciu części:

  • część A stanowi kwestionariusz wywiadu dotyczącego występowania przemocy w rodzinie;
  • część B to notatka urzędowa o przemocy w rodzinie wypełniana przez Policję;
  • część C jest arkuszem weryfikacji danych dotyczących przemocy w rodzinie oraz opracowania i weryfikacji indywidualnego planu pomocy dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie w zakresie działań przedstawicieli;
  • część D stanowi kwestionariusz skróconego wywiadu przeprowadzanego wobec osoby poddanej przemocy w rodzinie;
  • część E to pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie wraz z informacją o możliwych do wykorzystania formach pomocy.

Procedura „Niebieskiej Karty” następuje alternatywnie poprzez wypełnienie formularza części A przez przedstawiciela jednej z uprawnionych instytucji w obecności osoby dotkniętej przemocą w rodzinie albo poprzez wypełnienie formularza część B przez przedstawiciela Policji. Osoba dotknięta przemocą w rodzinie otrzymuje część E formularza.

Formularz wszczynający postępowanie przekazywany jest przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmuje decyzję o dalszych działaniach w ramach zespołu. W ich ramach w szczególności następuje pogłębiona analiza sytuacji rodziny (część C i D formularza) oraz opracowany plan działań wsparcia. Decyzję o zakończeniu procedury podejmuje przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, z chwilą ustania przemocy w rodzinie, po zasięgnięciu opinii członków zespołu interdyscyplinarnego lub specjalnie powołanej grupy roboczej.

Czw., 31 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski