Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Inwestycje drogowe. Wyjątek zasadą?

Różnego rodzaju „specustawy” mające przyspieszyć realizację inwestycji o określonym charakterze są najbardziej dobitnym wyrazem nieskuteczności standardowego toku realizacji inwestycji. W takiej sytuacji można oczekiwać, że wysiłek legislacyjny powinien być skierowany na poprawę owej zwykłej procedury; tymczasem poszczególne resorty prześcigają się w tworzeniu i rozszerzaniu wyjątków. Ostatnio czyni to Ministerstwo Infrastruktury proponując nowelizację ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Założenia tego projektu skierowane zostały do zaopiniowania przez Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Wprowadzane zmiany dotyczą w szczególności:
  •  jednoznacznego rozstrzygnięcia, że przepisy ustawy mają zastosowanie wyłącznie do budowy i przebudowy (w tym przypadku fakultatywnie – inwestor może zadecydować o wykorzystaniu trybu standardowego) dróg publicznych. Poza zakresem ustawy będą zatem pozostawały przedsięwzięcia remontowe;
  •  rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o inwestorów inwestycji niedrogowej związanej z wykonywaniem prac w pasie drogi publicznej;
  • jednoznacznego przesądzenia, ze starosta wydając decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
  • ustalenia, iż inwestor uzyskując opinie właściwych miejscowo: zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest obowiązany przedłożyć dokumentację zawierająca mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu (i tylko taką dokumentację);
  • ograniczenia do niezbędnego minimum elementów wymaganych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
  • rozszerzenia uproszczonego trybu zawiadamiania stron praktycznie na wszystkie rozstrzygnięcia zapadające w trakcie wydawania lub w związku z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
  • stworzenia możliwości zmiany (bez zgody stron) wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
  • stworzenia możliwości zrzeczenia się przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego odszkodowania (sic !) przysługującego za utracone na potrzeby inwestycji drogowej nieruchomości;
  • umożliwienia przenoszenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Przedłożone zmiany niewątpliwie pomagają inwestorom. Warto jest jednak poświęcić chwilę refleksji pytaniu, czy na pewno jest to zgodne z interesem publicznym.

Śr., 19 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski