Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ulgi w monitoringu obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Mając na względzie interes przedsiębiorców prowadzących obiekty unieszkodliwiania obiektów wykonawczych, a także zdrowy rozsądek, Minister Środowiska postanowił znieść obowiązek prowadzenia badań składu oraz pomiaru poziomu wód podziemnych w przypadku obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w którym składowane są wyłącznie odpady wydobywcze obojętne. Kierunek zmian jest słuszny, jako że odpady wydobywcze obojętne nie stanowią zagrożenia ani dla środowiska, ani dla zdrowia i życia ludzi.

Wyłącza się jednak możliwość odstąpienia od prowadzenia monitoringu wód podziemnych w przypadku obiektów kategorii A.
Dodatkowo doprecyzowano, że w przypadku obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obojętnych oraz niezanieczyszczonej gleby powstałych w wyniku poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki oraz odpadów powstałych w wyniku wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu obowiązek prowadzenia monitoringu rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia składowania odpadów. Do tej pory przepisy wiązały monitoring z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – które w przypadku wymienionych wcześniej obiektów nie jest wymagane.

Zmiany powyższe są zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – skierowanego do zaopiniowania na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.

Czw., 10 Mj. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski