Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z majowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Relacja z majowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego .

Środki na zrównoważenie dochodów i wydatków bieżących JST oraz problemy z zatwierdzaniem taryf na wodę przez Wody Polskie – to główne tematy majowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkaniu współprzewodniczyli Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic, prezes Unii Miasteczek Polskich.

Odznaczenia dla przedstawicieli strony samorządowej i rządowej

Formalne obrady poprzedziło wręczenie odznaczeń dla tych przedstawicieli strony samorządowej i rządowej, które wnieśli wymierny wkład w kształtowanie ruchu samorządowego i budowania dialogu między stroną rządową i samorządową. Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostali uhonorowani oni Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Wręczenia odznaczeń dokonali razem współprzewodniczący KWRiST.

- Ostatni czas był wyjątkowy. Pomimo wielu różnic między stroną rządową i samorządową życie przyniosło takie sytuacje, które spowodowały, że  KWRiST ma sens. Musieliśmy poradzić sobie ze skutkami pandemii, a potem z agresją Rosji na Ukrainę. Obie strony podejmowały wiele działań, które nie byłyby możliwe bez wsparcia ze strony pracowników, którzy obsługują na co dzień Komisję Wspólną – stwierdził podczas ceremonii wręczenia odznaczeń Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, współprzewodniczący KWRiST ze strony rządowej.

Jakie środki na na zrównoważenie dochodów i wydatków bieżących JST?

Następnie informację na temat środków finansowych na zrównoważenie dochodów i wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza.

Jak stwierdził, strona rządowa przygotowała propozycję podziału środków, który jest w analizie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dodał, że szczegółowe informacje zostaną przekazane stronie samorządowej w ciągu najbliższych kilku dni, a może tygodnia.

W odpowiedzi głos zabrał współprzewodniczący KWRiST ze strony samorządowej Grzegorz Cichy, który podziękował za współpracę w Zespole ds. Systemu Finansów Publicznych. Wskazał też, że dyskusje na temat dodatkowych środków dla JST były dość długie i poprosił o odniesienie się do sprawy współprzewodniczącego Zespołu ze strony samroządowej.

- Powinniśmy wiedzieć, na jakie środki i czy w ogóle możemy liczyć ze względu na zaciągane zobowiązania i oczywiście sytuację, która będzie bardzo trudna w dla niektórych w IV kwartale, a dla innych już w III kwartale – podkreślił Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Na pytanie Grzegorza Cichego, współprzewodniczącego KWRiST ze strony samorządowej o możliwość zwiększenia środków powyżej kwoty 10 mld zł, o której była mowa na Zespole, wiceminister Sebastian Skuza swierdził:

- Jak mówił klasyk, szansa jest zawsze.

Gorąca dyskusja wokół problemów z zatwierdzaniem taryf na wodę

Kolejnym punktem obrad była informacja Ministerstwa Infrastruktury na temat działań podejmowanych przez resort na rzecz realizacji uzgodnień ze stroną samorządową dotyczących ustalania taryf na wodę. Wprowadzenia do tematu dokonał sekretarz KWRiST ze strony samorządowej Marek Wójcik: 

- Problem znany jest powszechnie, więc nie będę wracał do jego genezy, ale powiem, że w ostatnim miesiącu trzykrotnie spotkaliśmy się z przedstawicielami resortu. Udało nam się uzyskać pewien kompromis w zakresie nowelizacji ustawy w takim kierunku, który pozwoliłby nam w najbliższych miesiącach bardziej elastycznie podchodzić do taryfikowania i uzyskać możliwość większego zbliżenia taryfy na wodę do faktycznych kosztów, które ponosimy w związku z dostarczaniem mieszkańcom wody. Dla nas istotne są dwa pytania, które kieruję do ministra. Czy te propozycje udało się ministerstwu uzgodnić z Wodami Polskimi i czy Państwo je akceptują. I po drugie: w jaki sposób Państwo przewidują możliwość nowelizacji tych przepisów i czy możemy liczyć na szybką ścieżkę?

Do sprawy odniosła się również prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska:

- Sytuacja związana z ustalaniem taryf wciąż jest trudna. Dobrze, że jest światełko w tunelu: pole do rozmów. Ale póki co chciałbym zwrócić uwagę na trudną sytuację miast takich jak Kołobrzeg. W naszym mieście taryfa za wodę była uchwalona uchwałą Rady Miasta w kwietniu 2017 roku, czyli przed wejściem w życie ustawy, która miała przyspieszyć zatwierdzanie taryf i – jak czytałam w uzasadnieniu do projektu ustawy – uczynić ten proces bardziej sprawiedliwym. Regulatorem zostały wyznaczone wówczas Wody Polskie. Od tego czasu nie mamy ustalonej taryfy. Nasza spółka pięciokrotnie składała wniosek taryfowy i tylko raz Wody Polskie dotrzymały ustawowego terminu 45-dniowy. Za każdym razem terminy te były przekraczane dwukrotnie lub trzykrotnie. W jednym przypadku Wody Polskie nie podjęły żadnej czynności przez 90 dni. Dzisiaj mamy taką sytuację, że ponownie wniosek nie został zaopiniowany pozytywnie, a w uzasadnieniu przeczytaliśmy, że wzrost cen jest nieuzasadniony.

- W takim razie mam pytanie, czy uzasadniony jest wzrost cen energii elektrycznej o 170% na przestrzeni jednego roku, wzrost cen gazu na poziomie 40%, materiałów – 40%, paliwa – 20%? ­­­– dopytywała prezydent Kołobrzegu.  

Dodała też, że jeśli przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne przetrwa do końca roku, będzie to cudem, a od przyszłego roku nie będzie mogło wykonywać swoich zadań. Już dziś zostały ograniczone inwestycje, a właściwie ich nie ma. A to powoduje szereg konsekwencji dla miasta, m.in. koniec rozwoju budownictwa, w tym budownictwa mieszkaniowego.

W odpowiedzi na podniesione kwestie głos zabrał wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski:

- Elastyczne taryfikowanie oznacza łupienie ludności na stawkach za wodę, ale rozumiemy potrzeby samorządów. Wzrosły ceny energii, jest inflacja, wzrosły inwestycje, mimo że z Polskiego Ładu na wodociągi i kanalizacje samorządy otrzymały ogromne miliardy złotych. I my to wszystko bardzo dobrze rozumiemy. Strona samorządowa chce, by decyzja organu regulacyjnego, czyli Wód Polskich, odmawiająca zmiany taryfy była oparta wyłącznie na uzasadnionym zakwestionowaniu wysokości kosztów. To jest nic innego, jak stworzenie sobie furtki do zaskarżenia potem takiej decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Oczywiście jesteśmy w stanie dialogu, ale nie założymy sobie sznura na szyję.

Odnosząc się do prośby strony samorządowej, dotyczącej szybkiej ścieżki legislacyjnej, której celem miałaby być wyłącznie nowelizacja przepisów jeszcze w tej kadencji parlamentu, wiceminister Witkowski stwierdził:

- Taka drobna złośliwość, bo strona samorządowa wskazuje, że tryb poselski, bez konsultacji, bardzo szybka ścieżka, to jest skandal, a teraz jeśli chodzi o zmianę taką, że rada miasta, gminy wprowadza wyższe stawki ma być niekonsultowana ze społeczeństwem to jest coś nie tak. Niemniej jednak zgadzamy się kierunkowo na Państwa postulaty i prosimy o pozytywną opinię, abyśmy dalej na Komisji Wspólnej procedowali tę ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, zastrzegając sobie prawo do pewnych uwag i dalszych konsultacji na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Słowa wiceministra infrastruktury spotkały się z żywą reakcją ze strony samorządowej.

- Ale my nie chcemy procedować taryfy, tylko chcemy rozwiązać problem, który jest od dwóch lat nierozwiązany, w efekcie którego spółki wodnokanalizacyjne generują straty – zaznaczył współprzewodniczący KWRiST Grzegorz Cichy.

- My mówimy o wzroście cen za wodę dla miasta Kołobrzeg na poziomie 3%, wiec to nie jest horrendalny wzrost. To nie jest sytuacja, w której chcemy „łupić” mieszkańców. My po prostu chcemy zagwarantować bezpieczeństwo, bo woda musi być dostarczana. I co będzie w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo przestanie mieć tę możliwość dostarczania wody.

­­Dalej wywiązała się ostra dyskusja po ripoście wiceministra, że samorządy mają obowiązek dostarczania wody.

­- Ano właśnie, bo Państwo pozbawili nas prawa ustanowienia taryf, czyli uregulowania tego rynku, a zostawili nam Państwo obowiązek. Ja nie dyskutuję z tym, bo nie przyjechałam tu, żeby dyskutować o tym, co jest czyim obowiązkiem. Ja wiem, że to jest mój obowiązek, ale Państwa obowiązkiem jest przestrzeganie polskiego prawa, które sami stanowicie. Jeśli w ustawie jest zapisane, jakie są zasady, jaki jest zakres wniosku taryfowego, który kładą nasi prezesi przedsiębiorstw pod odpowiedzialnością, bo oni odpowiadają za to, co składają, to Państwa obowiązkiem jest rozpatrzyć go w terminie 45 dni bez komentarza. Ja chcę, żeby to prawo było przestrzegane – skwitowała prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

Do dyskusji dołączył też prezydent Sopotu Jacek Karnowski:

- Chciałbym zwrócić panu ministrowi uwagę, że mówienie o łupieniu kogokolwiek jest nie na miejscu, a przynajmniej chciałbym zauważyć, że występujemy o podwyżkę 30% po dwóch latach, a w tym czasie cena prądu wzrosła o 300%. Tak więc kto łupi Polaków? Tym językiem mamy operować? Mówienie, że ktoś chce łupić mieszkańców w sytuacji, gdy jednym z podstawowych czynników ceny wody jest prąd, a drugim koszty pracownicze, bo wszystkim naszym pracownikom podnosimy pensje, to jest to nieporozumienie. Nie wszystkie samorządy dostały dotacje na modernizację infrastruktury, a tę infrastrukturę trzeba utrzymać i odtwarzać, tych ludzi trzeba utrzymać.

- I też proszę nie mieć nas za wariatów, że my chcemy mieszkańcom podnieść ceny wody, bo to nas się później za to ocenia jako samorządowców za podniesienie tej ceny wody. Wydaje się, że przestrzeganie terminu administracyjnego jest rzeczą podstawową – dodał prezydent Jacek Karnowski.

Lista aktów prawnych opiniowanych przez Komisję wraz z uzgodnieniami

Projekty z opinią pozytywną: 

 • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowych danych i informacji gromadzonych w centralnej ewidencji emisyjności budynków (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego),
 • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego),
 • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz sposobu ich udostępniania (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego),
 • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie danych udostępnianych właścicielowi budynku lub lokalu z centralnej ewidencji emisyjności budynków (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego),
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ws. nadania statutu Krajowej Radzie Onkologicznej,
 • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
 • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • projekt Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2023,
 • projekt informacji dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o realizacji ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych w latach 2020-2022,
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków,
 • projekt rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków,
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030”,
 • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka,
 • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie współpracy organów prowadzących sprawy ewidencji ludności i wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodyszcze,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawie Bagno Sławskie,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Graniczny Meander Odry,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Olsztyńsko-Mirowska,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Kozubowska,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sobkowsko-Korytnicka,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Warmińskie Buczyny,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niecka Skaliska,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Myśliborskie,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Krzymowskie,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karkonosze,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Kwisy,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przeplatki nad Bystrzycą,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzika Orlica,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Janikowskie,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bledzew,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Różanki,
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Spalskie,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polany Puszczy Bolimowskiej,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Gaj,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czarna Orawa,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nawojowa,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łabowa,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ochotnica,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rudniańskie Modraszki – Kajasówka,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Forty Modlińskie,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mopki w Naruszewie,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Moczary,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawiska,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Sławkowie,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bystrzycy Łomnickiej,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawce,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wolicy,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Barlinecka,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cedron,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nad Husowem,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnobrzeska Dolina Wisły, projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Sieniawskie,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suchy Młyn,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mamerki,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Piska,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska w Lasach Stepnickich,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Tywy,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Golczewska,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ławica Słupska,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Pilska,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Debrzynki,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Janiewickie Bagno,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Słowińskie Błoto,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Odry i Zalew Szczeciński,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Strzaliny koło Tuczna,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Odra,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Dobropolskie,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzierzkowice,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Adelina,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bródek,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Siennica Różana,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Adamowskich,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bystrzyca Jakubowicka,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dołhobyczowskie,
 • projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Mirczańskie.

Projekty z opinią negatywną: 

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

Do dalszych prac skierowano:

 • projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek – projekt będzie procedowany w normalnym trybie (brak zgody na procedowanie w trybie obiegowym).

Komisja upoważniła właściwe zespoły do wydania opinii do:

 • projektu rozporządzenia MRiPS w sprawie wzoru pouczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, któremu pracownik socjalny zapewnił ochronę w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową,
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej,
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz kwalifikacji osób tam zatrudnionych,
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową,
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej sprawie wzoru zaświadczenia o zgłaszaniu się do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu tych programów, a także wzorów pouczeń w związku z uczestnictwem osób stosujących przemoc domową w tych programach,
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej sprawie wzoru zaświadczenia o zgłaszaniu się do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu tych programów, a także wzorów pouczeń w związku z uczestnictwem osób stosujących przemoc domową w tych programach,
 • projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw,
 • projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,
 • projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
 • projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach,
 • projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
 • projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
 • projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 - wysłano 25.05.23 r.
 • projektu rewizji KPO w części dotacyjnej, pożyczkowej oraz w rozdziale REPowerEU,
 • projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego – w przypadku opinii negatywnej ze strony Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska projekt ma wrócić na posiedzenie plenarne,
 • projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024 (Główny Urząd Statystyczny) – posiedzenie Zespołu odbędzie się w formule hybrydowej,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) (poprzedni tytuł – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej).

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego najprawdopodobniej odbędzie się w środę 21 czerwca.

Śr., 31 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Wojciech Dąbrówka